Holmboeprisen 2018 - Hedersomtaler

Inger-Lise Risøy, Krokstad skole    
Inger-Lise Risøy er en matematikklærer med solid fagkunnskap, og hun underviser med stort engasjement og bruker stadig nye ideer til å konkretisere matematikken i timene. Matematikkundervisningen hennes er basert på å stimulere utforskning, problemløsning og samarbeid med tilpasning til hver enkelt elev og nivå. Inger-Lises engasjement for matematikk og realfag stopper ikke i klasserommet. Hun bidrar med tips og erfaring i lærerkollegiet og involverer gjerne foreldre i matematikk- og realfagsaktiviteter for å skape gode holdninger til matematikkfaget. Inger-Lise har holdt mange kurs og foredrag for matematikklærere både lokalt og nasjonalt.
Inger-Lise har vært en ivrig pådriver i etablering av flere initiativer både på skole- og kommunenivå, så som realfaguke og realfagrom. Realfagrommet blir besøkt av flere barneskoler i distriktet. Hun er en inspirerende matematikklærer som med glede sprer interesse for faget.

Laila Rosmo Staven, Åfjord videregående skole
Laila Rosmo Staven er en dyktig og engasjert matematikklærer, med en egen evne til å se hver enkelt elev. Hun finner raskt de ulike elevenes matematiske utfordringer og tilpasser undervisningen til den enkelte. Laila er spesielt opptatt av å hjelpe de elevene som sliter med å få til matematikken. Hun er en ressurs for disse, både faglig og sosialt. Elever og foreldre forteller om hvordan arbeidet Laila har lagt ned har gjort matematikkangst om til mestring og glede. Laila er kreativ i utviklingen av egen undervisning, og deler gjerne med kollegaene. I Newtonrommet i Åfjord har hun bidratt med engasjerende undervisningsopplegg for ulike aldersgrupper, og hun skreddersyr gjerne opplegg ut fra brukernes behov og ønsker. Laila blir opplevd som en svært inspirerende matematikklærer og en raus og dyktig kollega.   


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS