Barn og unge

Matematikkglede for alle

I statuttene for Abelprisen er det formulert to hovedoppgaver:

  • Å dele ut Abelprisen for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk
  • Å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge

Abelstyret har nedsatt et eget barne- og ungdomsutvalg med ansvar for tiltak rettet mot barn og unge. Utvalget har et hovedansvar for tiltak rettet mot skole, barn og unge. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter. Det lyses ut midler 1. oktober hvert år.  

Matematikk-konkurranser
Abelstyret støtter Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse og UngeAbel. Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse, oftest bare kalt Abelkonkurransen, er for elever i videregående skole og blir arrangert av Norsk matematisk forening.
Lagkonkurransen for niende klasse, UngeAbel ble arrangert av LAMIS for første gang i 2014.

Lærerpris i matematikk

Norsk matematikkråd har opprettet Bernt Michael Holmboes minnepris, Holmboeprisen, for matematikklærere i grunnskole og videregående skole med støtte fra Abelstyret. Dette er en årlig pris på 100 000 kr som skal gå til en lærer eller en gruppe av lærere som har gjort en innsats ut over det vanlige for matematikkfaget. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet delte ut den første Holmboeprisen på Oslo katedralskole 23. mai 2005.


Prosjekter med støtte fra Abelprisen

2015

  • Abeldag i Bergen

2016

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS