Media

Pressekontakter

Se oversikten over årets pressekontakter.

Bildearkiv

Det Norske Videnskaps-Akademi har et felles fotoarkiv for bilder som er alment tilgjengelig. De fleste har trykk-kvalitet, og maksimal størrelse for trykk står oppgitt i hvert enkelt tilfelle. Bilderettighetene varierer.

Bildearkiv

Trykksaker

Her finner du Abelprisens trykksaker i pdf-format.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS