Styret 2015/2016

Abelstyret består av fem personer som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi etter forslag fra:

  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (1 person)
  • Universitets- og høgskolerådet (1 person)

Kristian Ranestad
UiO (Leder)
Anne Carine Tanum
Einar Rønquist
NTNU
Anne Borg
NTNU
Hans Munthe-Kaas
Universitet i Bergen
Øivind Andersen
Det Norske Videnskaps-Akademi (Observatør)
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS