Abelkomiteen

The Abel Committee 2016/2017

John Rognes
Department of Mathematics University of Oslo (Chair)
Luigi Ambrosio
Dipartimento di Matematica Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy
Marta Sanz-Solé
Facultat de Matemàtiques Universitat de Barcelona, Spain
Marie-France Vignéras
Institut de Mathématiques de Jussieu, Paris, France
Ben J. Green
Mathematical Institute, University of Oxford, England

Abelkomiteen

Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner medlemmene av Abelkomitéen, etter forslag fra International Mathematical Union og European Mathematical Society. Abelkomiteen består av fem personer som er fremragende forskere innenfor det matematiske fagfeltet. Både norske og utenlandske statsborgere kan være medlemmer av komiteen.

Abelkomiteens medlemmer oppnevnes for en periode på to år og kan gjenoppnevnes én gang.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS