Holmboeprisutdeling på Oslo katedralskole

Sted: Aulaen på Oslo katedralskole

22. mai 2013 kl 09:00 - 22. mai 2013 kl 10:15

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil overrekke Holmboeprisen for 2013 til Anne-Mari Jensen fra Meløy videregående skole i Nordland. Arvid Siqveland, leder i Norsk matematikkråd, vil begrunne tildelingen.  

Norsk matematikkråd gir også hederlig omtale til to andre lærere: Knut Voksø, Nordberg skole i Oslo, og Gerd Inger Moe, Smeaheia skole i Sandnes.

Bernt Michael Holmboes minnepris, som første gang ble delt ut i 2005, er til fremme for god undervisning i matematikk. Prisen blir gitt til en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i norsk grunnskole og videregående skole. B.M. Holmboe var læreren som oppdaget Abels enestående evner og inspirerte ham til videre studier. Prisen deles ut på Oslo katedralskole.

Norsk matematikkråd står for utvelgelsen av vinnerne. Prisen på 100.000 kroner deles mellom prisvinneren og hans/hennes skole. Holmboeprisen støttes av Abelstyret.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS