Abelpriskunngjøring

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo

21. mars 2017 kl 12:00

Akademiets preses kunngjør hvem som tildeles Abelprisen for 2017. Abelkomiteens leder John Rognes vil begrunne tildelingen. Deretter følger en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinnerens arbeid. Kunngjøringen vises som live webcast.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS