Abelforelesningene 2017

Foredrag

Sted: Georg Sverdrups Hus, Universitetet i Oslo

24. mai 2017 kl 10:00 - 24. mai 2017 kl 15:30

Abelprisvinneren holder sin forelesning på Universitetet i Oslo. Deretter blir det to Abelforelesninger i tilknytning til prisvinnerens fagfelt. Det planlegges også en populærvitenskapelig forelesning.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS