Abelforelesningene

Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

23. mai 2018 kl 11:00 - 23. mai 2018 kl 15:30

Abelprisvinner Robert Langlands holder sin prisforelesning på Universitetet i Oslo. Deretter vil James Arthur og Edward Frenkel holde forelesninger om prisvinnerens fagfelt.  Se forelesningene direkte her

James Arthur er professor i matematikk ved University of Toronto. I 1970 mottak han sin PhD ved Yale University, hvor Robert Langlands var hans veileder. Han er ansett som en av de få ledende matematikerne innen representasjonsteori og automorfe former. 

Edward Frenkel er professor i matematikk ved UC Berkeley. Han har skrevet den bestselgende boken "Love and Math", og er en populær foreleser.Frenkel har også publisert felles artikler om ulike aspekter ved Langlands Program med både Langlands og Witten.

Klikk her for mer informasjon og registrering. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS