Abelforelesningen i Bergen

Sted: Universitet i Bergen

23. mai 2019

I 2019 er det Bergen som får besøk av Abelprisvinneren. Vertskap vil være matematisk institutt ved Universitetet i Bergen der prisivinneren vil holde si forelesning. Valigvis arrangeres også mattesirkus beregnet på skoleelver.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS