Abel i Pittsburgh

Fagsymposier

Sted: Rashid Auditorium 4401 Gates Hillman Center, Carnegie Mellon University, Pittsburgh

11. januar 2019 kl 09:40

Matematisk instutt ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh er vertskap for konferansen "Abel in Pittsburg". Yakov Sinai som fikk Abelprisen i 2014 er en av foredragsholderne.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS