Odd Heir på Oslo Handelsgymnasium tildeles Holmboeprisen

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Bernt Michael Holmboes minnepris for 2009 til Odd Heir, Oslo Handelsgymnasium. – Han er inspirerende, engasjert, kunnskapsrik og en god ambassadør for matematikkfaget, sier styreleder Tom Lindstrøm.
Odd Heirs elever føler seg privilegerte. Også utenfor klasserommet deler han sjenerøst sin kunnskap både som kollega, lærebokforfatter og kursholder. Holmboeprisen på 100.000 kroner, som deles likt mellom prisvinner og skolen, vil bli overrakt av statsråd Tora Aasland på Oslo katedralskole 18. mai. Holmboeprisen som i år deles ut for femte gang, ble opprettet for å påskjønne matematikk-lærere i norsk grunnskole og videregående skole som gjør en innsats helt utenom det vanlige og som kan være gode rollemodeller for andre. Norsk matematikkråd står for utvelgelsen av prisvinneren og prisen finansiers av midler fra Abelfondet. Årets prisvinner, Odd Heir, har lang undervisningserfaring i matematikk fra videregående skole, først på Sinsen Gymnas og senere på Oslo Handelsgymnasium. Han inspirerer elever og kolleger ved å være imøtekommende, ved alltid å være villig til å hjelpe «der og da», og ved å være klar og tydelig i alt han gjør. Som lærer viser han stor evne og vilje til differensiering. Som kollega er han hjelpsom, og han er respektert over hele landet for sin innsats for matematikkfaget og matematikkundervisningen. Odd Heir har også arbeidet med utredninger i forbindelse med læreplaner og eksamen for Utdanningsdirektoratet. Holmboekomiteens begrunnelse Odd Heir har lang erfaring som matematikklærer, først på Sinsen videregående skole og deretter snart 20 år på Oslo Handelsgymnasium. Ifølge elevene er han en fantastisk lærer. Han forklarer, eksperimenterer og visualiserer for å få elevene til å forstå de generelle resultatene. Han har en spørrende holdning til elevene. Han opptrer rolig i klassen og underviser for alle. Han gir varierte oppgaver og differensierer både når det gjelder undervisning og prøver. Alle elever slipper til med sine matematikkspørsmål og slik øker han deres selvtillit. Odd Heirs elever føler seg privilegert og inspirert. Elevsitater: Han er en kjempebra lærer! Jeg liker han best av alle matematikklærere jeg har hatt Han holder morsomme timer, samtidig som de er seriøse Han er bestemt i kravene og forklarer så alle forstår Odd Heir er imøtekommende overfor kollegaer og synes det er morsomt å dele sine kunnskaper i matematikk og å diskutere. Som forfatter av et av landets mest brukte læreverk i matematikk og som kursholder har han skaffet seg et stort nettverk og er kjent i hele Norge. De siste årene har han engasjert seg sterkt i bruk av IKT i matematikkundervisningen og han holder mange kurs. Vurdering er et av hans nyeste interesseområder. Han har vært aktiv innenfor lærerplanarbeid og har arbeidet med eksamen/sensur for Utdanningsdirektoratet. At Oslo Handelsgymnasium har fått et godt realfagsrykte, og at rekrutteringen til matematikk er gått opp de siste årene, er i stor grad Odd Heirs fortjeneste. De som kjenner Odd Heir opplever han som en trønder med godt humør og med en utrolig arbeidskapasitet som kommer skolen og elevene til gode. Holmboekomiteen, som er oppnevnt av Norsk matematikkråd, har bestått av: • Live Kristine Callin, Bjertnes videregående skole • Trude Fosse, Ulsetskogen skole • Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen • Marianne Maugesten, Høgskolen i Østfold • Anne-Gunn Svorkmo, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nettressurser

Mer om Holmboeprisen

Mer om Holmboeprisen

Karen Uhlenbeck mottok Abelprisen av Kong Harald

I et fullsatt Universitetets Aula i Oslo ble Karen Uhlenbeck i dag, 21. mai, tildelt Abelprisen for 2019 av H.M. Kong Harald V. «Uhlenbeck er en av grunnleggerne av moderne geometrisk analyse. Hennes perspektiver har gjennomsyret hele dette feltet og har ført til noen av de mest dramatiske fremskrittene i matematikken de siste 40 årene», skriver Abelkomiteen i sin begrunnelse. Abelprisen er på 6 millioner kroner og har vært utdelt siden 2003.

(21.05.2019) Les mer

Flere kvinner kan vinne Abelprisen

Intervju med Ragni Piene

- Årets Abelpris er en stor oppmuntring for kvinnelige matematikere. Det gir energi å se at en kvinne endelig er med i toppskiktet. Flere kvinner kan følge etter Karen Uhlenbeck, sier Ragni Piene. Hun er tidligere professor i matematikk ved Universitetet i Oslo og hun har vært leder av Abelkomiteen som vurderer kandidater til prisen.

(15.05.2019) Les mer

Abelforelesningene

22. mai holder Karen Uhlenbeck sin Abelprisforelesning på Universtitet i Oslo. Deretter blir det forelesninger ved Chuu-LianTerng og Robert Bryant før standupmatematikeren Matt Parker avslutter dagen med en populærvitenskapelig forelesning.

(14.05.2019) Les mer

Geir Birkeland mottok Holmboeprisen av kunnskapsministeren

Lærer på småtrinnet ved Hånes skole i Kristiansand

- Geir Birkeland evner å undervise på en variert og undersøkende måte og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han er en inspirerende lærer, og elevene hans gleder seg til matematikktimene, sa Brynjulf Owren, leder i Norsk matematikkråd, under prisutdelingen på Oslo katedralskole 20. mai. Det var kunnskapsminister Jan Tore Sanner som overrakte prisen på 100 000 kroner.  

(14.05.2019) Les mer

Abelfest tre dager til ende

Fra sin høye sokkel i Slottsparken skuer Niels Henrik Abel ut over Oslo der årets Abelprisvinner Karen Uhlenbeck neste uke skal feires tre dager til ende. Faklene tennes og den røde løperen rulles ut når prisvinneren ankommer Hotel Continetal der hun skal bo i Abelsuiten under sitt Oslo-opphold. 21. mai mottar Karen Uhlenbeck Abelprisen av Hans Majestet Kong Harald V under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula.

Se Abelprisutdelingen direkte

(13.05.2019) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS