Odd Heir på Oslo Handelsgymnasium tildeles Holmboeprisen

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Bernt Michael Holmboes minnepris for 2009 til Odd Heir, Oslo Handelsgymnasium. – Han er inspirerende, engasjert, kunnskapsrik og en god ambassadør for matematikkfaget, sier styreleder Tom Lindstrøm.
Odd Heirs elever føler seg privilegerte. Også utenfor klasserommet deler han sjenerøst sin kunnskap både som kollega, lærebokforfatter og kursholder. Holmboeprisen på 100.000 kroner, som deles likt mellom prisvinner og skolen, vil bli overrakt av statsråd Tora Aasland på Oslo katedralskole 18. mai. Holmboeprisen som i år deles ut for femte gang, ble opprettet for å påskjønne matematikk-lærere i norsk grunnskole og videregående skole som gjør en innsats helt utenom det vanlige og som kan være gode rollemodeller for andre. Norsk matematikkråd står for utvelgelsen av prisvinneren og prisen finansiers av midler fra Abelfondet. Årets prisvinner, Odd Heir, har lang undervisningserfaring i matematikk fra videregående skole, først på Sinsen Gymnas og senere på Oslo Handelsgymnasium. Han inspirerer elever og kolleger ved å være imøtekommende, ved alltid å være villig til å hjelpe «der og da», og ved å være klar og tydelig i alt han gjør. Som lærer viser han stor evne og vilje til differensiering. Som kollega er han hjelpsom, og han er respektert over hele landet for sin innsats for matematikkfaget og matematikkundervisningen. Odd Heir har også arbeidet med utredninger i forbindelse med læreplaner og eksamen for Utdanningsdirektoratet. Holmboekomiteens begrunnelse Odd Heir har lang erfaring som matematikklærer, først på Sinsen videregående skole og deretter snart 20 år på Oslo Handelsgymnasium. Ifølge elevene er han en fantastisk lærer. Han forklarer, eksperimenterer og visualiserer for å få elevene til å forstå de generelle resultatene. Han har en spørrende holdning til elevene. Han opptrer rolig i klassen og underviser for alle. Han gir varierte oppgaver og differensierer både når det gjelder undervisning og prøver. Alle elever slipper til med sine matematikkspørsmål og slik øker han deres selvtillit. Odd Heirs elever føler seg privilegert og inspirert. Elevsitater: Han er en kjempebra lærer! Jeg liker han best av alle matematikklærere jeg har hatt Han holder morsomme timer, samtidig som de er seriøse Han er bestemt i kravene og forklarer så alle forstår Odd Heir er imøtekommende overfor kollegaer og synes det er morsomt å dele sine kunnskaper i matematikk og å diskutere. Som forfatter av et av landets mest brukte læreverk i matematikk og som kursholder har han skaffet seg et stort nettverk og er kjent i hele Norge. De siste årene har han engasjert seg sterkt i bruk av IKT i matematikkundervisningen og han holder mange kurs. Vurdering er et av hans nyeste interesseområder. Han har vært aktiv innenfor lærerplanarbeid og har arbeidet med eksamen/sensur for Utdanningsdirektoratet. At Oslo Handelsgymnasium har fått et godt realfagsrykte, og at rekrutteringen til matematikk er gått opp de siste årene, er i stor grad Odd Heirs fortjeneste. De som kjenner Odd Heir opplever han som en trønder med godt humør og med en utrolig arbeidskapasitet som kommer skolen og elevene til gode. Holmboekomiteen, som er oppnevnt av Norsk matematikkråd, har bestått av: • Live Kristine Callin, Bjertnes videregående skole • Trude Fosse, Ulsetskogen skole • Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen • Marianne Maugesten, Høgskolen i Østfold • Anne-Gunn Svorkmo, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nettressurser

Mer om Holmboeprisen

Mer om Holmboeprisen

Karen Uhlenbeck første kvinne som vinner Abelprisen

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2019 til Karen Keskulla Uhlenbeck ved University of Texas at Austin, USA «for hennes nybrottsarbeid innen geometriske partielle differensialligninger, gaugeteori og integrerbare systemer, og for den fundamentale innflytelsen av hennes arbeid innen analyse, geometri og matematisk fysikk». Prisen overrekkes av Hans Majestet Kong Harald i Universitetets Aula 21. mai.

(19.03.2019) Les mer

Vant Abelkonkurransen for andre gang

For andre år på rad var det Andreas Alberg (15) som ble vinneren av Abelkonkurransen.

-Laginnsatsen var veldig god i år, det var jo bare to poeng som skilte oss tre i toppen. Resultatet er noe av det sterkeste i finalen noen sinne, nå har jeg tror på at vi skal greie å hevde oss i OL, sier Andreas Alberg, her avbildet sammen med Erik Miungjun Ma som kom på andreplass og Thomas Thrane (tredjeplass), begge fra Trondheim katedralskole. (Foto: Matematikksenteret)-Laginnsatsen var veldig god i år, sier Andreas Alberg, her avbildet sammen med Erik Miungjun Ma som kom på andreplass og Thomas Thrane (tredjeplass), begge fra Trondheim katedralskole. (Foto: Matematikksenteret)

 

(11.03.2019) Les mer

Hvem vinner Abelprisen 2019?

Abelprisvinneren kunngjøres 19. mars i Akademiet

Den 19. mars klokken 12.00 blir det klart hvem som får Abelprisen for 2019. Prisen er oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel og er på seks millioner kroner. Kunngjøringen overføres direkte.

(05.03.2019) Les mer

Sir Michael Atiyah, Abelprisvinner, er død

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

(14.01.2019) Les mer

Alt klart for Abelkonkurransen 2018-2019

8. november arrangeres første runde i den nasjonale Abelkonkurransen. I år arrangeres den digitalt, for første gang.

(07.11.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS