Katta-elevene jublet for sin mattelærer

Da Oslo katedralskoles egen mattelærerer Karl Erik Sandvold mottok årets Holmboepris av Srinivasa S. R. Varadhan, skjedde det til stor jubel fra en fullsatt festsal. Prisen deles ut av Norsk matematikkråd.
Sandvold har i over 30 år vært en sentral person i norsk skolematematikk. ”På en enestående måte har han maktet å kombinere rollen som nasjonal pådriver med en nær tilstedeværelse på egen skole og tett oppfølging av alle elevgrupper," sier Holmboe-komiteen i sin begrunnelse. Prisen er på 50.000 kroner og deles likt mellom prisvinner og skolen. Med prisen følger også et diplom som er signert av kunnskapsminister Øystein Djupedal. Holmboeprisen finansieres av Abelfondet. Holmboeprisen ble opprettet av Norsk matematikkråd i 2005. – Vi ønsker på denne måten å løfte fram gode matematikklærere som forbilder for alle som arbeider med undervisning, sier leder Per Manne. – Jeg går ut fra at alle husker den gode læreren fra sin egen skolegang. I matematikk er den gode lærer særlig viktig fordi faget er så systematisk bygd opp trinn for trinn. En god og variert undervisning bygger på solid faglig grunnlag, men like viktig er lærerens evne til å motivere elevene og gi dem tillit til egne evner i matematikk, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. Alle kravene som må stilles til den gode lærer, kan oppsummeres slik: Den gode lærer evner å gjøre elevene gode. Bernt Holmboe, som har gitt navn til prisen, var selv en betydelig matematiker. Hans største innsats var likevel å gjøre sin elev, Nils Henrik Abel, til en fremragende matematiker. Det er også et kjennetegn ved årets prisvinner, Karl Erik Sandvold ved Oslo katedralskole. Han har gjennom et langt virke som lærer vist en fremragende evne til å gjøre elevene gode, sier Djupedal. Holmboe-komiteen trekker fram Karl Erik Sandvolds brede innsats i norsk skolematematikk både som lærer, sensor, lærebokforfatter, komitémedlem, kursholder og faglig debattant. ”I sitt daglige virke ved Oslo katedralskole er Karl Erik Sandvold en strukturert, velorganisert og inkluderende matematikklærer med en fremragende evne til å inspirere elevene. Han er entusiastisk og humørfull, og hans egen interesse og glede ved faget smitter over på elvene”, skiver Holmboe-komiteen. Blant de nominerte kandidatene til årets Holmbopris har komiteen også valgt å gi hederlig om tale til fire matematikklærere og grupper av matematikklærere: Elisabeth Aksnes, Bryne skule i Time kommune Anne Berit Holme, Kari Larsson og Berit Tvedt, Bergen Katedralskole Ole Harald Johansen, Hersleb skole, Oslo Hans Bie Lorentzen, Berg videregående skole, Oslo Holmboekomiteen består av: Live Kristine Callin, Bjertnes videregående skole Trude Fosse, Ulsetskogen skole Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo Anne-Gunn Svorkmo, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Holmboe-komiteen er oppnevnt av styret i Norsk matematikkråd som velger Holmboepris-vinneren etter innstilling fra komiteen.

Nettressurser

Bakgrunnsinformasjon om Holmboeprisen

Bakgrunnsinformasjon om Holmboeprisen

Holmboe-komiteens begrunnelse

Holmboe-komiteens begrunnelse

Mer om Bernt Michael Holmboe

Mer om Bernt Michael Holmboe

Nominasjoner til Holmboeprisen 2019

Frist: 15. januar 2019

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 2019, sier leder Brynjulf Owren. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Fristen for å nominere kandidater er 15. januar 2019. Prisen overrekkes 20. mai på Oslo katedralskole.

(26.10.2018) Les mer

Sir Michael Atiyah, Abelprisvinner, er død

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

(14.01.2019) Les mer

Alt klart for Abelkonkurransen 2018-2019

8. november arrangeres første runde i den nasjonale Abelkonkurransen. I år arrangeres den digitalt, for første gang.

(07.11.2018) Les mer

Abelsymposiet 2019 arrangeres i Ålesund

Det neste Abelsymposiet vil bli arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund, 23. - 29. juni 2019. Tittelen på symposiet er «Geometry, Lie Theory and Applications».  Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

(06.11.2018) Les mer

UngeAbel 2018-2019 åpen for påmelding

UngeAbel er en matematikkonkurranse for klasser på 9 trinn. Konkurransen består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt en fordypningsoppgave. Første runde avvikles 7. - 30. november 2018, andre runde 2. - 25. januar 2019. De to innledende rundene skal arbeides med av hele klassen i en økt på 90 minutter.

(24.10.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS