Katta-elevene jublet for sin mattelærer

Da Oslo katedralskoles egen mattelærerer Karl Erik Sandvold mottok årets Holmboepris av Srinivasa S. R. Varadhan, skjedde det til stor jubel fra en fullsatt festsal. Prisen deles ut av Norsk matematikkråd.
Sandvold har i over 30 år vært en sentral person i norsk skolematematikk. ”På en enestående måte har han maktet å kombinere rollen som nasjonal pådriver med en nær tilstedeværelse på egen skole og tett oppfølging av alle elevgrupper," sier Holmboe-komiteen i sin begrunnelse. Prisen er på 50.000 kroner og deles likt mellom prisvinner og skolen. Med prisen følger også et diplom som er signert av kunnskapsminister Øystein Djupedal. Holmboeprisen finansieres av Abelfondet. Holmboeprisen ble opprettet av Norsk matematikkråd i 2005. – Vi ønsker på denne måten å løfte fram gode matematikklærere som forbilder for alle som arbeider med undervisning, sier leder Per Manne. – Jeg går ut fra at alle husker den gode læreren fra sin egen skolegang. I matematikk er den gode lærer særlig viktig fordi faget er så systematisk bygd opp trinn for trinn. En god og variert undervisning bygger på solid faglig grunnlag, men like viktig er lærerens evne til å motivere elevene og gi dem tillit til egne evner i matematikk, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. Alle kravene som må stilles til den gode lærer, kan oppsummeres slik: Den gode lærer evner å gjøre elevene gode. Bernt Holmboe, som har gitt navn til prisen, var selv en betydelig matematiker. Hans største innsats var likevel å gjøre sin elev, Nils Henrik Abel, til en fremragende matematiker. Det er også et kjennetegn ved årets prisvinner, Karl Erik Sandvold ved Oslo katedralskole. Han har gjennom et langt virke som lærer vist en fremragende evne til å gjøre elevene gode, sier Djupedal. Holmboe-komiteen trekker fram Karl Erik Sandvolds brede innsats i norsk skolematematikk både som lærer, sensor, lærebokforfatter, komitémedlem, kursholder og faglig debattant. ”I sitt daglige virke ved Oslo katedralskole er Karl Erik Sandvold en strukturert, velorganisert og inkluderende matematikklærer med en fremragende evne til å inspirere elevene. Han er entusiastisk og humørfull, og hans egen interesse og glede ved faget smitter over på elvene”, skiver Holmboe-komiteen. Blant de nominerte kandidatene til årets Holmbopris har komiteen også valgt å gi hederlig om tale til fire matematikklærere og grupper av matematikklærere: Elisabeth Aksnes, Bryne skule i Time kommune Anne Berit Holme, Kari Larsson og Berit Tvedt, Bergen Katedralskole Ole Harald Johansen, Hersleb skole, Oslo Hans Bie Lorentzen, Berg videregående skole, Oslo Holmboekomiteen består av: Live Kristine Callin, Bjertnes videregående skole Trude Fosse, Ulsetskogen skole Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo Anne-Gunn Svorkmo, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Holmboe-komiteen er oppnevnt av styret i Norsk matematikkråd som velger Holmboepris-vinneren etter innstilling fra komiteen.

Nettressurser

Bakgrunnsinformasjon om Holmboeprisen

Bakgrunnsinformasjon om Holmboeprisen

Holmboe-komiteens begrunnelse

Holmboe-komiteens begrunnelse

Mer om Bernt Michael Holmboe

Mer om Bernt Michael Holmboe

Kunnskapskanalen på NRK2 sender intervju med Langlands

Abelprisvinner Robert P. Langlands ble intervjuet foran et stort publikum på Det Norske Teatret av den britiske journalisten og forfatteren Alex Bellos. NRK2 sender intervjuet i sin helhet lørdag 22. september. Før intervjuet vises prisseremonien fra Universitetets Aula. Sendingen starter kl. 15.55.

(19.09.2018) Les mer

Viggo Brun-prisen opprettet ved Norsk matematisk forenings 100-årsjubileum

Norsk matematisk forening feirer i år sitt 100-årsjubileum. Dette ble behørig markert på Nasjonalt matematikermøte i Bergen 13. - 14. september 2018. Her ble også den nyopprettede Viggo Brun-prisen delt ut for første gang. Prisen gikk til Rune Gjøringbø Haugseng som mottok et diplom laget av den finske designeren Eero Astala og 50 000 norske kroner.

 

(17.09.2018) Les mer

Record turnout for Atiyah’s Abel Lecture at ICM in Rio

1250 mathematicians from all over the world filled the big conference hall in Rio de Janeiro on Monday the 6th of August to listen to Sir Michael Atiyah’s  Abel Lecture, “The Future of Mathematical Physics: New ideas in old bottles”.

(08.08.2018) Les mer

Abel for alle

- Med mottoet «Abel for alle» ønsker det nye Abelstyret å formidle Abelprisen til et bredere publikum. Vi ønsker at prisen skal komme tettere på samfunnet, sier den nyvalgte styrelederen John Grue.

(12.06.2018) Les mer

Robert P. Langlands mottok Abelprisen av Kong Harald

I Universitetets Aula, omkranset av Munchs malerier og et mangfoldig matte-publikum, ble Robert P. Langlands i dag, 22. mai, tildelt Abelprisen for 2018 av H.M. Kong Harald. Langlands fikk prisen på 6 millioner kroner for «sitt visjonære program som forbinder representasjonsteori og tallteori.»

(22.05.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS