Norges beste matematikklærer

Gina Onsrud fra Nardo skole i Trondheim kunne motta hyllest fra en fullsatt festsal på Oslo katedralskole etter hun hadde fått overrakt Holmboeprisen - matematikklærernes Abelpris - av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Ginas egne elever hadde bedt rektor Elin Østgaard overbringe følgende attest: "Vi har verdens beste mattelærer!"

Se video fra Holmboeprisutdelingen her

Årets Holmboeprisvinner Gina Onsrud flakert av kunnskapsminister Kristin Halvorsen og rektor Elin Østgaard. Foto: Erlend Aas/Scanpix

Årets Holmboeprisvinner Gina Onsrud flakert av kunnskapsminister Kristin Halvorsen og rektor Elin Østgaard. Foto: Erlend Aas/Scanpix

- Årets prisvinner er en humørfylt matematikklærer med sans for tallenes magi. Hun behersker kunsten å gjøre faget attraktivt og levende for elevene samtidig som hun holder faglig fokus, sier styreleder Arvid Siqveland i Norsk matematikkråd som i år deler ut Holmboeprisen for åttende gang. Prisen er på 100.000 og deles likt mellom prisvinneren og skolen.

- En god mattelærer er avgjørende for å knekke regnekoden - og for å bli inspirert til å jobbe videre med faget. Vi trenger flere lærere som Gina Onsrud, som har gjort en formidabel innsats for å øke både elevers og læreres interesse for matematikk gjennom en mer praktisk og leken tilnærming til faget, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Holmboeprisen deles ut årlig for å hedre dem som rekrutterer talentene, og også for å motivere flere til å være gode matematikklærere og gode skoler innenfor matematikkfaget. Gina Onsrud er en verdig vinner av Holmboeprisen 2012, sier Arvid Siqveland, styreleder i Norsk matematikkråd.

Historisk mattebesøk

Kjente, og ikke fullt så kjente, navn fra matematikkens historie dukket ganske så uventet opp på Oslo katedralskole under utdelingen av Holmboeprisen. Innlandets Vitensenter hadde laget et lite skuespill der blant andre en ung Niels Henrik Abel (Trym Sagstuen Andersen) plutselig ramlet inn på scenen. Skuespill brukes som en del av opplegget på Innlandets Vitesenter for å skape interesse for matematikk blant barn og unge. Innlandets Vitensenter på Gjøvik er nå igang med å lage et formidlingsopplegg som også vitensentre andre steder i landet vil kunne benytte seg av.

Holmboeprisvinner Gina Onsrud måtte svare på spørsmål fra Tone Sigurdsen fra Innlandets Vitensenter. Akademiets preses, Nils Chr. Stenseth, og statsråd Kristin Halvorsen følger spent med.
Foto: Erlend Aas/Scanpix
Holmboeprisvinner Gina Onsrud måtte svare på spørsmål fra Tone Sigurdsen fra Innlandets Vitensenter. Akademiets preses, Nils Chr. Stenseth, og statsråd Kristin Halvorsen følger spent med. Foto: Erlend Aas/Scanpix

 

Utdelt for åttende gang

Holmboeprisen som har vært utdelt årlig siden 2005, har fått sitt navn etter Abels matematikklærer. Bernt Michael Holmboe (1795 -1850) var matematikklærer ved Christiania katedralskole. Det var han som oppdaget talentet til Niels Henrik Abel, og hjalp ham frem på begynnelsen av hans matematiske karriere. Gjennom hele Abels liv var Holmboe hans nære venn og støttespiller. Holmboe var også lærebokforfatter, og ble senere professor ved Universitetet. At Holmboeprisen deles ut på Oslo katedralskole, er ingen tilfeldighet. Det var nemlig her Holmboe og Abel møttes.

Nominasjoner til Holmboeprisen 2019

Frist: 15. januar 2019

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 2019, sier leder Brynjulf Owren. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Fristen for å nominere kandidater er 15. januar 2019. Prisen overrekkes 20. mai på Oslo katedralskole.

(26.10.2018) Les mer

Sir Michael Atiyah, Abelprisvinner, er død

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

(14.01.2019) Les mer

Alt klart for Abelkonkurransen 2018-2019

8. november arrangeres første runde i den nasjonale Abelkonkurransen. I år arrangeres den digitalt, for første gang.

(07.11.2018) Les mer

Abelsymposiet 2019 arrangeres i Ålesund

Det neste Abelsymposiet vil bli arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund, 23. - 29. juni 2019. Tittelen på symposiet er «Geometry, Lie Theory and Applications».  Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

(06.11.2018) Les mer

UngeAbel 2018-2019 åpen for påmelding

UngeAbel er en matematikkonkurranse for klasser på 9 trinn. Konkurransen består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt en fordypningsoppgave. Første runde avvikles 7. - 30. november 2018, andre runde 2. - 25. januar 2019. De to innledende rundene skal arbeides med av hele klassen i en økt på 90 minutter.

(24.10.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS