Belgiske Pierre Deligne er årets Abelprisvinner

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2013 til Pierre Deligne, Institute for Advanced Study i Princeton, New Jersey, USA. Han får prisen «for meget betydningsfulle bidrag til algebraisk geometri, og for disse bidragenes gjennomgripende innflytelse på tallteori, representasjonsteori og relaterte felt», for å sitere Abelkomiteen. Det var Akademiets preses, Kirsti Strøm Bull, som 20. mars kunngjorde navnet på årets Abelprisvinner.  Pierre Deligne får overrakt Abelprisen av Kong Harald under en prisseremoni i Universitets Aula i Oslo 21. mai.

Akademiets preses, Kirsti Strøm Bull, annonsterte vinneren av årets Abelpris. Foto: Erlend Aas/NTBAkademiets preses, Kirsti Strøm Bull, annonserte vinneren av årets Abelpris. Foto: Erlend Aas/NTB

Abelprisen er en anerkjennelse for bidrag av ekstraordinær dybde og innflytelse på matematikken, og er blitt utdelt hvert år siden 2003. Prisen er på 6 millioner kroner.

Deligne har som forsker utmerket seg ved å finne forbindelser mellom forskjellige matematiske felt og på denne måten vært både nyskapende og grenseoverskridende. Forskningen hans har ført til flere viktige oppdagelser. Han er best kjent for sin imponerende løsning av den siste og dypeste av Weils formodninger. Dette gav ham Fieldsmedaljen og Crafoord-prisen, sistnevnte sammen med Alexandre Grothendieck.

Denne første bragden ble etterfulgt av flere andre banebrytende arbeider som viser en enormt stor variasjonsbredde og vanskelighetsgrad hva gjelder teknikker, og stor oppfinnsomhet med hensyn til metoder. Han er best kjent for sin innsats innenfor algebraisk geometri og tallteori, men har også gitt viktige bidrag til flere andre områder av matematikken.  

Abelkomiteen uttaler: «Delignes kraftfulle begreper, ideer, resultater og metoder vil fortsette å ha stor betydning for utviklingen av algebraisk geometri og for matematikken generelt.»

Matematisk begavelse

Pierre Deligne ble født 3. oktober 1944 i Brüssel. Han er professor emeritus ved School of Mathematics, Institute for Advanced Study i Princeton, New Jersey, USA. Deligne kom til Princeton i 1984 fra Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) i Bures-sur-Yvette nær Paris, der han ble ansatt i 1970 som den absolutt yngste noen sinne.

Allerede som 12-åring begynte Deligne å interessere seg for matematikkbøkene som broren hadde på universitetet. En matematikklærer, J. Nijs, la merke til dette, og lånte ham flere bind av «Eléments de mathématique», skrevet under pseudonymet Nicolas Bourbaki. Den slags lesestoff var ikke akkurat det man vanligvis ville tilby en 14-åring, men for Deligne ble det en skjellsettende opplevelse. Fra da av så han seg aldri tilbake.

Selv om faren ønsket at han skulle bli ingeniør og få en karriere som ville gi ham et godt liv, visste Deligne tidlig at han burde satse på det han likte best, og det han likte, var matematikk. Deligne begynte på universitetet i Brüssel med ambisjon om å bli lærer i videregående skole, og å drive med matematikk som en hobby til egen fornøyelse. På universitetet, der han var student hos Jacques Tits, oppdaget han imidlertid til sin store glede at «det går an å leve av å leke, det vil si å drive med forskning innenfor matematikk», slik han selv uttrykker det. Dette ble opptakten til en strålende matematisk karriere.

Abelprisvinner 2013: Pierre Deligne. Foto: Cliff MooreAbelprisvinner 2013: Pierre Deligne. Foto: Cliff Moore

Pierre Deligne har mottatt mange prestisjetunge internasjonale priser. Han ble tildelt Fieldsmedaljen på den internasjonale matematikerkongressen i Helsinki i 1978. Av andre priser kan nevnes Crafoord-prisen (1988) fra Kungliga Vetenskapsakademien, og Balzan-prisen i matematikk (2004). I 2008 ble Deligne tildelt Wolf-prisen i matematikk sammen med P. Griffiths og D. Mumford.
I 2006 ble Deligne hedret av Kong Albert II av Belgia og fikk tittelen Vicomte.

Pierre Deligne er æresmedlem av Moscow Mathematical Society og av London Mathematical Society. Han er utenlandsk æresmedlem av American Academy of Arts and Sciences og medlem av American Philosophical society. Dessuten er han utenlandsk medlem av Kungliga Vetenskapsakademien. 

Nominasjoner til Holmboeprisen 2019

Frist: 15. januar 2019

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 2019, sier leder Brynjulf Owren. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Fristen for å nominere kandidater er 15. januar 2019. Prisen overrekkes 20. mai på Oslo katedralskole.

(26.10.2018) Les mer

Sir Michael Atiyah, Abelprisvinner, er død

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

(14.01.2019) Les mer

Alt klart for Abelkonkurransen 2018-2019

8. november arrangeres første runde i den nasjonale Abelkonkurransen. I år arrangeres den digitalt, for første gang.

(07.11.2018) Les mer

Abelsymposiet 2019 arrangeres i Ålesund

Det neste Abelsymposiet vil bli arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund, 23. - 29. juni 2019. Tittelen på symposiet er «Geometry, Lie Theory and Applications».  Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

(06.11.2018) Les mer

UngeAbel 2018-2019 åpen for påmelding

UngeAbel er en matematikkonkurranse for klasser på 9 trinn. Konkurransen består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt en fordypningsoppgave. Første runde avvikles 7. - 30. november 2018, andre runde 2. - 25. januar 2019. De to innledende rundene skal arbeides med av hele klassen i en økt på 90 minutter.

(24.10.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS