Russisk matematiker tildeles Abelprisen for 2014

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet at Abelprisen 2014 tildeles Yakov G. Sinai (78) ved Princeton-universitetet i USA og Landau-instituttet for teoretisk fysikk ved Det russiske vitenskapsakademi «for hans vesentlige bidrag til dynamiske systemer, ergodeteori og matematisk fysikk». Preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Nils Chr. Stenseth, kunngjorde navnet på vinneren av Abelprisen 2014 i Oslo i dag, 26. mars. Yakov G. Sinai får overrakt Abelprisen av H.K.H. Kronprinsen ved en prisseremoni i Oslo 20. mai.

Abelprisvinneren 2014 Yakov G. Sinai
(Foto: Princeton University, Department of Mathematics)Abelprisvinneren 2014 Yakov G. Sinai (Foto: Princeton University, Department of Mathematics)

Abelprisen er en anerkjennelse for bidrag av ekstraordinær dybde og innflytelse på de matematiske fagene, og har blitt utdelt hvert år siden 2003. Prisen er på 6 millioner norske kroner.

Yakov Sinai er en av 1900-tallets mest innflytelsesrike matematikere. Han har oppnådd en lang rekke banebrytende resultater innen teorien om dynamiske systemer, innen matematisk fysikk og innen sannsynlighetsteori. Mange matematiske resultater bærer hans navn, blant annet Kolmogorov–Sinai-entropi, Sinai-biljard, Sinai-vandringer, Sinai–Ruelle–Bowen-mål (SRB-mål) og Pirogov–Sinai-teori.

Som hovedarkitekt bak de fleste forbindelsene mellom de to verdenene deterministiske (dynamiske) systemer og probabilistiske (stokastiske) systemer, nyter Sinai stor respekt i både fysikk- og matematikkretser. I de siste 50 årene har Yakov Sinai skrevet mer enn 250 forskningsartikler og en rekke bøker. Han har vært veileder for mer enn 50 ph.d.-kandidater.

Sinai har utdannet og påvirket en hel generasjon ledende spesialister innen sine forskningsfelt. Mye av forskningen hans har blitt et standardverktøy innen matematisk fysikk. Abelkomiteen uttaler: «Arbeidene hans hadde og har fremdeles en vidtfavnende og dyptgående innvirkning på både matematikk og fysikk og også på det alltid fruktbare samspillet mellom disse to områdene».

Priser og æresbevisninger

Yakov G. Sinai har mottatt mange høyt ansette internasjonale priser. I 2013 fikk han Leroy P. Steele-prisen for «Lifetime Achievement» fra American Mathematical Society (AMS). Andre priser omfatter Wolf-prisen i matematikk (1997), Nemmers-prisen i matematikk (2002), Henri Poincaré-prisen fra International Association of Mathematical Physics (2009) og Dobrushins internasjonale pris fra instituttet for informasjonsoverføring ved Det russiske vitenskapsakademi (2009).

Mange matematiske selskaper og akademier har valgt Sinai inn som medlem eller gitt ham æresmedlemskap: American Academy of Arts and Sciences (1983), Det russiske vitenskapsakademi (1991), London Mathematical Society (1992), Det ungarske vitenskapsakademi (1993), det amerikanske National Academy of Sciences (1999), Det brasilianske vitenskapsakademi (2000), Academia Europaea (2008), Det polske vitenskapsakademi (2009) og Royal Society of London (2009).

Abelprisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi. Valget av prisvinner er basert på innstillingen fra Abelkomiteen, som består av fem internasjonalt anerkjente matematikere. Det er den norske regjering som finansierer Abelprisen og arrangementer i forbindelse med utdelingen.

Les mer om prisvinneren på prisvinnersiden.

Nominasjoner til Holmboeprisen 2019

Frist: 15. januar 2019

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 2019, sier leder Brynjulf Owren. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Fristen for å nominere kandidater er 15. januar 2019. Prisen overrekkes 20. mai på Oslo katedralskole.

(26.10.2018) Les mer

Alt klart for Abelkonkurransen 2018-2019

8. november arrangeres første runde i den nasjonale Abelkonkurransen. I år arrangeres den digitalt, for første gang.

(07.11.2018) Les mer

Abelsymposiet 2019 arrangeres i Ålesund

Det neste Abelsymposiet vil bli arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund, 23. - 29. juni 2019. Tittelen på symposiet er «Geometry, Lie Theory and Applications».  Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

(06.11.2018) Les mer

UngeAbel 2018-2019 åpen for påmelding

UngeAbel er en matematikkonkurranse for klasser på 9 trinn. Konkurransen består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt en fordypningsoppgave. Første runde avvikles 7. - 30. november 2018, andre runde 2. - 25. januar 2019. De to innledende rundene skal arbeides med av hele klassen i en økt på 90 minutter.

(24.10.2018) Les mer

Kunnskapskanalen på NRK2 sender intervju med Langlands

Abelprisvinner Robert P. Langlands ble intervjuet foran et stort publikum på Det Norske Teatret av den britiske journalisten og forfatteren Alex Bellos. NRK2 sender intervjuet i sin helhet lørdag 22. september. Før intervjuet vises prisseremonien fra Universitetets Aula. Sendingen starter kl. 15.55.

(19.09.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS