Minneplakett for Abel avduket i Berlin

Søndag 6. april var Niels Henrik Abels 185-års dødsdag. Da ble det avduket en minneplakett for ham i Berlin, hvor Abel oppholdt seg i 1825 og 1826 og der han opplevde sine kanskje mest produktive og lykkelige år. Bronsetavlen er montert på et helt nytt hus som står på den adressen Abel bodde på: Am Kupfergraben 4a. Filosofen Hegel bodde på samme adresse. Huset ligger tvers overfor Pergamonmuseet. Forbundskansler Angela Merkel bor nå like ved.

Norges ambassadør i Tyskland, Sven Erik Svedman, og generalsekretær Martin Grötschel fra International Mathematical Union, gleder seg stort over avdukingen av minneplaketten over Niels Henrik Abel i Berlin. Foto: Øyvind R. HaugenNorges ambassadør i Tyskland, Sven Erik Svedman, og generalsekretær Martin Grötschel fra International Mathematical Union, gleder seg stort over avdukingen av minneplaketten over Niels Henrik Abel i Berlin. Foto: Øyvind R. Haugen

Minnetavlen har et lavrelieff av Abel (etter Gørbitz portrett fra 1826), og tekst på tysk og norsk: Her bodde og arbeidet i årene 1825 og 1826 den norske matematikeren Niels Henrik Abel (5. august 1802 - 6. april 1829). Han ydet viktige bidrag innen de matematiske felter analyse og algebra. Minnetavlen er konsipert og produsert av den tyske kunstneren Erika Kappel.
 
International Mathematical Union ved generalsekretær Martin Grötschel tok initiativet. Det Norske Videnskaps-Akademi er partner på norsk side. Begge institusjoner er nevnt på minnetavlen. Ved avdukingen talte Martin Grötschel, ambassadør Sven Erik Svedman, generalsekretær Øivind Andersen, lederen for den tyske matematikerforeningen, professor Jürg Kramer, samt kunstneren.

Det var deretter en "matematisk byvandring" i Berlin, og middag i den norske ambassadørboligen. Fra Akademiet deltok også lederen for Abelstyret, Helge Holden, og leder for Akademiets gruppe for matematiske fag Tom Lyche. Niels Henrik Abel er nå godt synlig sentralt i Berlin.

Avduking av minneplakett for Abel i Berlin, fra venstre: Jürg Kramer, Martin Grötschel, Erika Kappel, Sven Erik Svedman og Øivind Andersen. Foto: Øyvind R. Haugen


 

Nettressurser

Omtale på ambassadens hjemmeside

Teksten er på tysk

Nominasjoner til Holmboeprisen 2019

Frist: 15. januar 2019

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 2019, sier leder Brynjulf Owren. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Fristen for å nominere kandidater er 15. januar 2019. Prisen overrekkes 20. mai på Oslo katedralskole.

(26.10.2018) Les mer

Sir Michael Atiyah, Abelprisvinner, er død

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

(14.01.2019) Les mer

Alt klart for Abelkonkurransen 2018-2019

8. november arrangeres første runde i den nasjonale Abelkonkurransen. I år arrangeres den digitalt, for første gang.

(07.11.2018) Les mer

Abelsymposiet 2019 arrangeres i Ålesund

Det neste Abelsymposiet vil bli arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund, 23. - 29. juni 2019. Tittelen på symposiet er «Geometry, Lie Theory and Applications».  Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

(06.11.2018) Les mer

UngeAbel 2018-2019 åpen for påmelding

UngeAbel er en matematikkonkurranse for klasser på 9 trinn. Konkurransen består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt en fordypningsoppgave. Første runde avvikles 7. - 30. november 2018, andre runde 2. - 25. januar 2019. De to innledende rundene skal arbeides med av hele klassen i en økt på 90 minutter.

(24.10.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS