Holmboeprisen til Skage Hansen ved Engebråten skole i Oslo

Norges beste mattelærer

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Holmboeprisen for 2018 til Skage Hansen, lærer ved Engebråten skole i Oslo. -Han har utmerket seg gjennom en matematikkundervisning som motiverer og engasjerer alle elevene i klasserommet. Skage evner å favne alle elever uansett hvilken faglig matematikkbakgrunn de kommer fra. Han er inspirerende, og elevene hans oppnår svært gode faglige resultater, sier Antonella Zanna Munthe-Kaas, fungerende leder i Norsk matematikkråd. Kunngjøringen skjedde på Engebråten skole i dag.

Holmboeprisvinner Skage Hansen flankert av fungerende leder i Norsk matematikkråd, Antonella Zanna Munthe-Kaas til venstre og Rektor ved Engebråten skole, Marit G. Sesseng.

Holmboeprisvinner Skage Hansen flankert av fungerende leder i Norsk matematikkråd, Antonella Zanna Munthe-Kaas til venstre og Rektor ved Engebråten skole, Marit G. Sesseng. Foto: Daniel Schmidt

Jan Tore Sanner gratulerer vinneren
- Jeg vil gratulere Skage Hansen med Holmboeprisen 2018. Inspirerende og dyktige lærere som både løfter de som strever med matematikk, og hjelper mattesmarte elever videre, trenger vi flere av.  Jeg håper mange vil la seg inspirere av undervisningsopplegget til Skage, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Prisen på 100.000 kroner, som deles mellom prisvinneren og skolen, overrekkes på Oslo katedralskole 23. mai av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Rektor ved Engebråten skole er Marit G. Sesseng.

Om årets prisvinner skriver Holmboekomiteen:
Skage Hansen er en erfaren og meget engasjert matematikklærer ved Engebråten skole. Ungdomsskolen er kjent for sitt gode realfagsmiljø, og Skage har med sine kreative og faglig funderte undervisningsideer løftet matematikkundervisningen til et høyere nivå. Sammen med kollegaer har han vært og er en viktig bidragsyter i utviklingen av Engebråten skole sin modell for matematikkundervisning, med fokus på dybdelæring og anvendelser av matematikk. Skage evner å gjøre matematikkundervisningen lystbetont og spennende for elevene. Han har blitt kjent for sine fantastiske resultater når det gjelder elever med høy måloppnåelse i matematikk. Mange av Skages elever tar matematikk på et høyere nivå enn på trinnet de hører til, og de får toppresultater i matematikk også her. Disse oppsiktsvekkende resultatene har gjort at han ved flere anledninger har vært omtalt i media, både i avisartikler og i fjernsynsinnslag. Han utmerker seg ved å engasjere, utfordre og ta vare på elevene som har lyst til å satse.

Skage evner også å imøtekomme de av elevene som har lav måloppnåelse i matematikk fra barneskolen. Han har en meget god evne til å identifisere hva disse elevenes matematikkutfordringer bunner i, og legger opp undervisningen for den enkelte elev slik at de kommer videre i sin matematikklæring. Skage viser på denne måten sin rike matematiske innsikt og oversikt over matematikkfaget i skolen og den matematikken som vil møte elevene videre i skoleløpet.

BildetekstSkage Hansen har blant annet laget matte-kortspill til bruk i undervisningen. Her får Abelprisvinner Peter D. Lax en demonstrasjon.

Skages undervisningsfilosofi er at alle må lære den grunnleggende matematikken så tidlig som mulig, for deretter å anvende denne matematikkunnskapen gjennom problemløsning over tid. I sin undervisning benytter han mye omvendt undervisning.; det vil si at elevene studerer undervisningsfilmer hjemme som lekse, for så å arbeide med problemløsningsoppgaver i klasserommet. Tid som ellers brukes til faglig gjennomgang av nytt lærestoff, frigjøres til faglig fordypning og individuell oppfølging i klasserommet. Han har laget undervisningsfilmer og kortstokker med faglige spill som supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver i matematikk. Undervisningsfilmene er samlet i en stor ressursbank og er flittig brukt av andre matematikklærere og elever på Engebråten skole. Filmene ligger også tilgjengelig på internett. Skage er dessuten en ettertraktet foredrags- og kursholder i matematikk og matematikkundervisning.

Skage er en sterk matematikkfaglig ressurs for Engebråten skole. Han er idérik , nytenkende og faglig granskende som matematikklærer, med ekstraordinær innsats for å motivere til læringsglede og interesse for matematikkfaget.

Holmboekomiteen: Antonella Zanna, Anne-Mari Jensen, Martin Carlsen og Sigbjørn Hals. Foto: Anne-Marie AstadHolmboekomiteen: Antonella Zanna, Anne-Mari Jensen, Martin Carlsen og Sigbjørn Hals. Det femte medlemmet av komiteen, Gerd Nilsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Anne-Marie Astad

Hedersomtale
I tillegg til å dele ut Holmboeprisen, ønsker Norsk matematikkråd å gi hedersomtale til Inger-Lise Risøy, Krokstad skole og Laila Rosmo Staven ved Åfjord videregående skole. Les omtalene

Om Holmboeprisen
Holmboeprisen, som har vært utdelt årlig siden 2005, kan gis til én eller flere matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole. Styret i Norsk matematikkråd baserer sin beslutning på innstillingen fra Holmboekomiteen. Holmboekomiteen 2018 har bestått av: Antonella Zanna Munthe-Kaas, Anne-Mari Jensen, Martin Carlsen, Sigbjørn Hals og Gerd Nilsen.

Holmboeprisen har fått sitt navn etter Bernt Michael Holmboe (1795-1850), Niels Henrik Abels matematikklærer og den første til å oppdage Abels unike begavelse. Det er heller ingen tilfeldighet at Holmboeprisen deles ut nettopp på Oslo katedralskole. Det var nemlig her Holmboe og Abel møttes. Holmboeprisen støttes av Det Norske Videnskaps-Akademi gjennom Abelprisen.

Pressekontakt

Daniel Schmidt
Det Norske Videnskaps-Akademi
Tlf: 98883888
E-post: daniel.schmidt@dnva.no

Bilder: Holmboeprisvinner og komite

Nominasjoner til Holmboeprisen 2019

Frist: 15. januar 2019

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 2019, sier leder Brynjulf Owren. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Fristen for å nominere kandidater er 15. januar 2019. Prisen overrekkes 20. mai på Oslo katedralskole.

(26.10.2018) Les mer

Sir Michael Atiyah, Abelprisvinner, er død

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

(14.01.2019) Les mer

Alt klart for Abelkonkurransen 2018-2019

8. november arrangeres første runde i den nasjonale Abelkonkurransen. I år arrangeres den digitalt, for første gang.

(07.11.2018) Les mer

Abelsymposiet 2019 arrangeres i Ålesund

Det neste Abelsymposiet vil bli arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund, 23. - 29. juni 2019. Tittelen på symposiet er «Geometry, Lie Theory and Applications».  Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

(06.11.2018) Les mer

UngeAbel 2018-2019 åpen for påmelding

UngeAbel er en matematikkonkurranse for klasser på 9 trinn. Konkurransen består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt en fordypningsoppgave. Første runde avvikles 7. - 30. november 2018, andre runde 2. - 25. januar 2019. De to innledende rundene skal arbeides med av hele klassen i en økt på 90 minutter.

(24.10.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS