Robert P. Langlands mottok Abelprisen av Kong Harald

I Universitetets Aula, omkranset av Munchs malerier og et mangfoldig matte-publikum, ble Robert P. Langlands i dag, 22. mai, tildelt Abelprisen for 2018 av H.M. Kong Harald. Langlands fikk prisen på 6 millioner kroner for «sitt visjonære program som forbinder representasjonsteori og tallteori.»

Robert P. Langlands mottar Abelprisen av Hans Majestet Kong Harald i Universitetets Aula. Foto: Thoms BrunRobert P. Langlands mottar Abelprisen av Hans Majestet Kong Harald i Universitetets Aula. Foto: Thomas Brun/NTB

Langlands innledet en teori som skapte en helt ny måte å tenke om matematikk på: Den foreslo dype koblinger mellom to områder, tallteori og harmonisk analyse, som tidligere hadde vært ansett som ubeslektede. Hans innsikter var så radikale at mekanismene han foreslo for å bygge bro mellom disse matematiske feltene, ble starten på et helt prosjekt. Dette prosjektet fikk navnet Langlands-programmet, og har engasjert hundrevis av verdens beste matematikere gjennom de siste femti årene.

«Ikke noe annet prosjekt innen moderne matematikk har hatt et så bredt målområde, produsert så mange dyptpløyende resultater og beskjeftiget så mange mennesker. Hans nysgjerrighet har gitt oss dyp, ny innsikt”, sa preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole M. Sejersted, i sin åpningstale.

Abelkomiteens leder John Rognes begrunnet tildelingen før H.M. Kong Harald overrakte Abelprisen til Robert P. Langlands. Arild Torvik, Cathrine Nyheim og Teodor Berg stod for musikken.

Kong Harald blir mottatt av Oslos ordfører Marianne Borgen utenfor Universitetets Aula i anledning utdelingen av Abelprisen for 2018. Foto: Thomas Brun/NTBKong Harald blir mottatt av Oslos ordfører Marianne Borgen utenfor Universitetets Aula i anledning utdelingen av Abelprisen for 2018. Foto: Thomas Brun/NTB

Matematikk og poesi

Den Berlin-baserte filmskaperen og matematikeren Ekaterina Eremenko besøkte Robert Langlands i Princeton. I Eremenkos film, som ble vist under prisutdelingen, deler Langlands sine tanker om livet og matematikken, og trekker blant annet frem likhetstrekk mellom matematikk og poesi.

Filmen vil bli tilgjengelig på http://www.abelprisen.no/

Etter prisutdelingen var det mottakelse på Det Norske Teatret der Alex Bellos, britisk journalist og forfatter av rekke mattebøker, intervjuet prisvinneren. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var blant de mange prominente gjestene som var til stede under prisutdelingen.

Donerer pengene

På kvelden inviterer regjeringen til bankett på Oslo rådhuset til ære for prisvinneren. Hovedtaler er Caroline Series, professor i matematikk ved University of Warwick. Hun er også president i London Mathematical Society og medlem av Royal Society. Det blir også tale av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Robert Langlands har bestemt seg for at han vil donere prispengene til veldedige formål, og blant annet støtte opp under matematikkundervisning ved flere institusjoner samt støtte urbefolkningen i Canada.

The University Aula in Oslo where the annual Abel Prize award ceremony takes place. (Foto: Anne-Marie Astad The University Aula in Oslo where the annual Abel Prize award ceremony takes place. (Foto: Anne-Marie Astad

Om Robert Langlands

Robert P. Langlands er født i New Westminster, Britisk Columbia, i 1936. Han fullførte studiene ved Universitetet i British Columbia med en bachelorgrad i 1957 og en M.Sc. i 1958 ved Yale University, der han også tok sin Ph.D. i 1960. Han har hatt diverse fakultetsstillinger ved universitetene Princeton og Yale, og er nå professor ved Institute for Advanced Study ved Princeton New Jersey. Han har vunnet en rekke priser som anerkjennelse for sine fremragende bidrag til teorien om automorfe former.

 

Nominasjoner til Holmboeprisen 2019

Frist: 15. januar 2019

Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 2019, sier leder Brynjulf Owren. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen er på 100 000 kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Fristen for å nominere kandidater er 15. januar 2019. Prisen overrekkes 20. mai på Oslo katedralskole.

(26.10.2018) Les mer

Sir Michael Atiyah, Abelprisvinner, er død

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

(14.01.2019) Les mer

Alt klart for Abelkonkurransen 2018-2019

8. november arrangeres første runde i den nasjonale Abelkonkurransen. I år arrangeres den digitalt, for første gang.

(07.11.2018) Les mer

Abelsymposiet 2019 arrangeres i Ålesund

Det neste Abelsymposiet vil bli arrangert på Scandic Parken Hotell i Ålesund, 23. - 29. juni 2019. Tittelen på symposiet er «Geometry, Lie Theory and Applications».  Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

(06.11.2018) Les mer

UngeAbel 2018-2019 åpen for påmelding

UngeAbel er en matematikkonkurranse for klasser på 9 trinn. Konkurransen består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt en fordypningsoppgave. Første runde avvikles 7. - 30. november 2018, andre runde 2. - 25. januar 2019. De to innledende rundene skal arbeides med av hele klassen i en økt på 90 minutter.

(24.10.2018) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS