Viggo Brun-prisen opprettet ved Norsk matematisk forenings 100-årsjubileum

Norsk matematisk forening feirer i år sitt 100-årsjubileum. Dette ble behørig markert på Nasjonalt matematikermøte i Bergen 13. - 14. september 2018. Her ble også den nyopprettede Viggo Brun-prisen delt ut for første gang. Prisen gikk til Rune Gjøringbø Haugseng som mottok et diplom laget av den finske designeren Eero Astala og 50 000 norske kroner.

 

Fra utdelingen av Viggo Brun-prisen, fra venstre: nestleder i Norsk matematisk forening Kristian Seip, prisutdeler Finn Faye Knudsen, prisvinner Rune Haugseng og priskomiteens leder Ragni Piene. (Foto: Helge Skodvin)

Viggo Brun-prisen tildeles yngre norske matematikere for fremragende forskning innen matematikk, inkludert matematiske aspekter ved informasjonsteknologi, matematisk fysikk, numerisk analyse og beregningsvitenskap. Prisen skal være en anerkjennelse for vitenskapelige bidrag på høyt internasjonalt nivå. Foreningen ønsker med en slik pris å gi økt synlighet og prestisje for matematikkfaget i Norge.


Viggo Brun

Viggo Brun (1885-1978) var en betydelig norsk tallteoretiker, særlig kjent for banebrytende utvikling av kombinatoriske såldmetoder. I minnetalen over ham i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1979 omtalte Atle Selberg ham som en av de mest egenartede og dypt originale begavelser vårt land har fostret. Viggo Brun ble i 1974 æresmedlem i Norsk matematisk forening.

Viggo Brun-prisen har dermed et navn med en sterk internasjonal klang; det signaliserer en ambisjon om vitenskapelig dybde og originalitet og er i tillegg solid forankret i norsk matematikk og foreningens første 100 år.

Første prisvinner

Viggo Brun-prisen 2018 tildeles Rune Gjøringbø Haugseng
for banebrytende bidrag til teorien for høyere kategorier, med anvendelser i blant annet kvantefeltteori, representasjonsteori, algebraisk geometri og geometrisk topologi, og for å ha utviklet høyere Morita-teori og berikede ∞-kategorier.

Rune Haugseng (født 1984) har bachelor- og master-utdanning fra Cambridge University og PhD fra Massachusetts Institute of Technology i 2013, der han hadde Haynes Miller som veileder. Han har vært ansatt som postdoktor ved Max Planck Institute for Mathematics i Bonn og ved Københavns Universitet. Høsten 2019 tiltrer han som førsteamanuensis ved NTNU.

Fra priskomiteens begrunnelse:


Haugseng er en fremragende ung matematiker som evner å kombinere sin gjennomtrengende innsikt med rå matematisk kraft i et svært aktivt og kompetitivt forskningsområde.

Prisvinner mottar et diplom laget av den finske designeren Eero Astala og 50 000 norske kroner. Diplomet prydes av prisens logo og en figur som er tatt fra Viggo Bruns artikkel om Leibniz' formel for Π.

Prisvinner skal normalt være under 37 år ved tidspunkt for prisutdeling. Prisen skal normalt gis til én person, men kan unntaksvis deles mellom to eller flere forskere som har oppnådd fremragende resultater i fellesskap.

Prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende krav:

  • være norsk statsborger
  • ha tatt en vesentlig del av sin utdanning ved et norsk lærested
  • ha minst tre års ansettelse ved et norsk universitet eller en norsk høgskole.

Prisen deles ut annethvert år, første gang i tilknytning til Nasjonalt matematikermøte i Bergen 13.-14. september 2018. Dette møtet, som markerer foreningens 100-årsjubileum, er den første store nasjonale mønstringen av forskningsmatematikere i Norge.

Priskomiteen

Norsk matematisk forening har tildelt prisen på grunnlag av innstilling fra en priskomite som har bestått av følgende personer:

  • Professor Ragni Piene (UiO; leder)
  • Professor Bjørn Ian Dundas (UiB)
  • Professor Berit Stensønes (NTNU)

 

Karen Uhlenbeck mottok Abelprisen av Kong Harald

I et fullsatt Universitetets Aula i Oslo ble Karen Uhlenbeck i dag, 21. mai, tildelt Abelprisen for 2019 av H.M. Kong Harald V. «Uhlenbeck er en av grunnleggerne av moderne geometrisk analyse. Hennes perspektiver har gjennomsyret hele dette feltet og har ført til noen av de mest dramatiske fremskrittene i matematikken de siste 40 årene», skriver Abelkomiteen i sin begrunnelse. Abelprisen er på 6 millioner kroner og har vært utdelt siden 2003.

(21.05.2019) Les mer

Flere kvinner kan vinne Abelprisen

Intervju med Ragni Piene

- Årets Abelpris er en stor oppmuntring for kvinnelige matematikere. Det gir energi å se at en kvinne endelig er med i toppskiktet. Flere kvinner kan følge etter Karen Uhlenbeck, sier Ragni Piene. Hun er tidligere professor i matematikk ved Universitetet i Oslo og hun har vært leder av Abelkomiteen som vurderer kandidater til prisen.

(15.05.2019) Les mer

Abelforelesningene

22. mai holder Karen Uhlenbeck sin Abelprisforelesning på Universtitet i Oslo. Deretter blir det forelesninger ved Chuu-LianTerng og Robert Bryant før standupmatematikeren Matt Parker avslutter dagen med en populærvitenskapelig forelesning.

(14.05.2019) Les mer

Geir Birkeland mottok Holmboeprisen av kunnskapsministeren

Lærer på småtrinnet ved Hånes skole i Kristiansand

- Geir Birkeland evner å undervise på en variert og undersøkende måte og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han er en inspirerende lærer, og elevene hans gleder seg til matematikktimene, sa Brynjulf Owren, leder i Norsk matematikkråd, under prisutdelingen på Oslo katedralskole 20. mai. Det var kunnskapsminister Jan Tore Sanner som overrakte prisen på 100 000 kroner.  

(14.05.2019) Les mer

Abelfest tre dager til ende

Fra sin høye sokkel i Slottsparken skuer Niels Henrik Abel ut over Oslo der årets Abelprisvinner Karen Uhlenbeck neste uke skal feires tre dager til ende. Faklene tennes og den røde løperen rulles ut når prisvinneren ankommer Hotel Continetal der hun skal bo i Abelsuiten under sitt Oslo-opphold. 21. mai mottar Karen Uhlenbeck Abelprisen av Hans Majestet Kong Harald V under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula.

Se Abelprisutdelingen direkte

(13.05.2019) Les mer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS