Abelprisen til John Torrence Tate

John Torrence Tate, Universitetet i Texas i Austin, tildeles Abelprisen for 2010, kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Nils Christian Stenseth, på Akademiet 24. mars. Tate fikk prisen for sin store og varige innflytelse på tallteorien.

Kristian Seip, leder av Abelkomiteen, begrunnet tildelingen. Deretter ble det holdt en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinners arbeid ved Marcus du Sautoy, professor i matematikk ved Oxford University.

Preses Nils Chr. Stenseth kunngjør Abelprisvinneren. Foto: ScanpixPreses Nils Chr. Stenseth kunngjør Abelprisvinneren. Foto: Scanpix

Tallteorien strekker seg fra primtallenes mysterier til måten vi lagrer, overfører og sikrer informasjon på i moderne datamaskiner. Gjennom det siste århundret har den vokst til å bli en av de mest raffinerte og høyest utviklede grener av matematikken, i et gjennomgripende samspill med andre sentrale områder. John Tate er en av hovedarkitektene bak denne utviklingen. John Tates vitenskapelige arbeider strekker seg over seks tiår. Han har vært opphav til et vell av sentrale matematiske ideer og konstruksjoner som nå bærer hans navn, som Tate-modulen, Tate-kurven, Tate-syklusen, Hodge-Tate-dekomposisjonene, Tate-kohomologien, Serre-Tate-parameteren, Lubin-Tate-gruppen, Tate-sporet, Shafarevich-Tate-gruppen, Néron-Tate-høyden, for bare å nevne noen få.

Marcus du Sautoy presenterer Tates arbeid. Foto: ScanpixMarcus du Sautoy presenterer Tates arbeid. Foto: Scanpix

Abelkomiteen uttaler: «Mange av hovedretningene innen algebraisk tallteori og aritmetisk geometri eksisterer i dag bare takket være John Tates skarpsindige bidrag og lysende innsikt. John Tate har satt et sterkt og varig preg på moderne matematikk».

John Tate har mottatt mange priser og æresbevisninger. Alt i 1956 fikk han Cole-prisen fra American Mathematical Society (AMS) for fremragende bidrag til tallteorien. I 1995 fikk han Leroy P. Steele-prisen for livsverk fra American Mathematical Society. Da Tate delte Wolf-prisen i matematikk med Mikio Sato i 2002/2003, ble han hedret for «å ha skapt vesentlige begreper i algebraisk tallteori». Han ble invitert som foredragsholder ved den internasjonale matematikerkongressen både i Stockholm i 1962 og i Nice i 1970.

John Tate ble valgt til medlem av det amerikanske National Academy of Sciences i 1969. Han ble utenlandsk medlem av det franske Académie des sciences i 1992 og æresmedlem av London Mathematical Society i 1999.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS