Kongelig Abelfeiring i Oslo

Hans Majestet Kong Harald overrakte Abelprisen til John Torrence Tate under en høytidelig seremoni i et fullsatt Gamle Logen i Oslo tirsdag 25. mai. Tidligere på dagen hadde årets Abelprisvinner blitt mottatt i audiens på Slottet.

Det var lagt opp til et omfattende program for Abelprisvinneren med prisutdelingen som det store høydepunktet. John Tate ble tildelt Abelprisen for 2010 for ”sin store og varige innflytelse på tallteorien”.

Leder av Abelkomiteen Kristian Seip trakk i sin tale blant annet fram at tallteorien gjennom det siste århundret har vokst til å bli et av de mest velutviklede og raffinerte områder av matematikken, i samspill med andre felt, og at John Tate har vært en av hovedarkitektene bak denne utviklingen. – Mange av hovedretningene innen algebraisk tallteori og aritmetisk geometri eksisterer i dag bare takket være John Tates skarpsindige bidrag og lysende innsikt. John Tate har satt et sterkt og varig preg på moderne matematikk, konkluderte Kristian Seip.

Kristian Seip på talestolen. Foto: ScanpixKristian Seip på talestolen. Foto: Scanpix

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Nils Chr. Stenseth, understreket i sin tale at Abelprisen og tilsvarende prestisjetunge priser bidrar til å styrke vitenskapens og grunnforskningens stilling og anseelse i samfunnet. – Arbeidet innen grunnforskning er langsiktig for hver forsker. Det er da viktig med institusjoner som kan ta vare på kunnskapen på lengre sikt og føre den videre til nye generasjoner av forskere: Våre universiteter er slike institusjoner. Det Norske Videnskaps-Akademi er en annen slik institusjon. Abelprisen bidrar til å synliggjøre disse institusjoner som bærere av det langsiktige perspektiv grunnforskningen er avhengig av, sa Nils Christian Stenseth.

 

 

 

 

Obligatorisk!
John Torrence Tate og H.M. Kong Harald under mottagelsen på slotten. Foto: ScanpixJohn Torrence Tate og H.M. Kong Harald under mottagelsen på slotten. Foto: Scanpix
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS