Abelforedrag og Abelsymposium

Jean-Pierre Serre holdt et Abelforedrag med tittelen «Prime numbers, equations and modular forms» i Georg Sverdrups hus ved Universitet i Oslo 2. juni. 4. juni var det Abelsymposium samme sted. Professor Ragni Piene kunne ønske velkommen til dette første faglige matematikksymposiet i Abelprisens regi.

Abelprisvinner Jean-Pierre Serre. Foto: Arash A. Nejad/ScanpixAbelprisvinner Jean-Pierre Serre. Foto: Arash A. Nejad/Scanpix

 

Serres Abelforedrag 

Auditorium 1 i Georg Sverdrups hus var fylt med forventningsfulle tilhørere da Jean-Pierre Serre holdt sitt Abelforedrag. Tittelen på foredraget var "Prime Numbers, equations and modular forms".

Foredraget ga en meget interessant oversikt over et tema som Abel ville ha vært svært interessert i. Et av hovedtemaene var å telle antall løsninger av visse typer ligninger over endelige kropper. Gauss og Abel hadde vist mange resultater, men moderne teori og datamaskiner har kommet et godt stykke videre. Professor Serre foreleste på "gammeldags" vis med kritt på tavlen - og imponerte alle med en meget klar presentasjon uten manuskript.

 

Program for Abelsymposiet 2003:

  • Jean-Pierre Serre, Collège de France: Finite subgroups of Lie groups
  • Tony A Springer, University of Utrecht: The compactification of a semi-simple group
  • Peter Sarnak, Princeton University: L-functions and equidistributions
  • Barry Mazur, Harvard University: Spectra and L-functions

 

Tony A Springer. Foto: Arash A. Nejad Tony A Springer. Foto: Arash A. Nejad

 

Peter Sarnak. Foto: Arash A. Nejad Peter Sarnak. Foto: Arash A. Nejad

 

Barry Mazur. Foto: Arash A. Nejad
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS