Abelforelesningen med Mikhail Gromov

Formålet med Abel-forelesningene er å gi et generelt publikum innsikt i Abelpris-vinnerens matematikk og å formidle betydningen av Abelpris-vinnerens arbeid til forskere innen alle matematiske disipliner.
Science-forelesningen har som formål å belyse sammenhenger mellom Abelpris-vinnerens arbeid og andre vitenskapelige disipliner.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS