Bankett på Akershus Slott

Statsminister Kjell Magne Bondevik inviterte på vegne av regjeringen til Abelbankett på Akershus Slott 3. juni til ære for prisvinneren Jean-Pierre Serre. John Ball, President i International Mathematical Union holdt hovedtalen. Kong Harald og Dronning Sonja var begge til stede på Abelbanketten.

 

Dronning Sonja tas imot av statsministerparet Bjørg og Kjell Magne Bondevik på Akershus Slott i forbindelse med Abelbanketten i 2003. Foto: Arash A. Nejad
Dronning Sonja tas imot av statsministerparet Bjørg og Kjell Magne Bondevik på Akershus Slott i forbindelse med Abelbanketten i 2003. Foto: Arash A. Nejad

Jean-Pierre Serre ble født i Bages i Frankrike i 1926. Han studerte ved École normale supérieure og fikk sin doktorgrad ved Sorbonne i Paris i 1951. Han var professor ved universitetet i Nancy før han i 1956 ble professor ved Collège de France. Som den yngste noensinne ble han tildelt den prestisjetunge Fieldsmedaljen.

Jean-Pierre Serres arbeider favner både vidt og dypt og har vært meget innflytelsesrike. Han bidrag ligger innenfor tre områder av moderne matematikk: algebraisk geometri, tallteori og topologi. Serre er en mester i å trekke forbindelseslinjer mellom disse områdene, og til å bruke teknikker og erfaringen fra ett felt til å oppnå oppsiktsvekkende resultater på andre felt.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS