Abel forelesningene

John Griggs Thompson og Jacques Tits ga sine Abelforelesninger på Universitetet i Oslo den 21. mai. Inviterte forelesere er Michel Broué og Alex Lubotzky

Program

John Thompson: Dirichlet series and SL(2,Z)

 

Jacques Tits: Algebraic simple groups and buildings

 

Michel Broué: Building Cathedrals and breaking down Reinforced Concrete Walls

 

Alex Lubotzky: Simple groups, buildings and applications

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS