Kong Harald delte ut Abelprisen

Isadore Singer og Sir Michael Atiyah fikk 25. mai overrakt Abelprisen 2004 av Kong Harald under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula.
Kong Harald overrekker Abelprisen til Isadore Singer og Sir Michael Atiyah. Foto: Knut Falch/ScanpixKong Harald overrekker Abelprisen til Isadore Singer og Sir Michael Atiyah. Foto: Knut Falch/Scanpix

En fullsatt og vakkert pyntet Aula tok imot de to prisvinnerne. Prosjesjonen ble ledet av Lars Walløe, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og Erling Størmer, Abelkomiteens leder.

Under prosesjonens inntog ble Abelfanfaren urframført av Sidsel Walstad på elektronisk harpe. Abelfanfaren er komponert av Klaus Sandvik. Han vant konkurransen som Det Norske Videnskaps-Akademi utlyste blant elevene på komponistlinjen ved Norges Musikkhøgskole.
 
Sir Michael Atiyah og Isadore Singer fikk Abelprisen 2004 "for å ha oppdaget og bevist indeksteoremet, som knytter topologi, geometri og analyse til hverandre, og for den fremtredende rolle de har hatt når det gjelder å bygge broer mellom matematikk og teoretisk fysikk", for å sitere Abelkomiteen. Abelkomiteens leder Erling Størmer utdypet dette i sin tale i Universitets Aula.
 
I programmet for prisseremonien i Universitetets Aula, se vedlegg, gjengis talene til Erling Størmer og Lars Walløe på engelsk. 
 
Tidligere på dagen var Abelprisvinnerne i audiens på Slottet. Foto: ScanpixTidligere på dagen var Abelprisvinnerne i audiens på Slottet. Foto: Scanpix
 
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS