Abelprisen til russisk-franske Mikhail L. Gromov

Den russisk-franske matematikeren (65) tildeles Abelprisen for 2009. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Øyvind Østerud, på Akademiet  26. mars. Gromov får prisen "for hans revolusjonerende bidrag til geometrien".  Kristian Seip, leder av Abelkomiteen, begrunnet valget av prisvinner. Deretter gav den danske matematikkprofessoren Vagn Lundsgaard Hansen en populærvitenskapelig presentasjon av Abelprisvinnerens arbeid.

Mikhail Gromov. Foto: Knut Falch/Scanpix Mikhail Gromov. Foto: Knut Falch/Scanpix

Professor Lundsgaard Hansen oppsummerte slik: «The creativity and originality of Mikhail Gromov as a mathematician rank at the level of Abel and he deserves our warmest congratulations on receiving the prize dedicated to the memory of Abel.»

Mikhail L. Gromov er en av vår tids største matematikere. Han er kjent som en viktig bidragsyter på mange felt innen matematikken, særlig innen geometrien. Geometri er ett av matematikkens eldste områder. Dette feltet har gjennom århundrene vært gjenstand for store matematikeres oppmerksomhet, men har i løpet av de siste 50 årene gjennomgått revolusjonerende forandringer. Mikhail Gromov har stått i spissen for noen av de viktigste landevinningene; han har utviklet dype og usedvanlig originale ideer som har ledet til nye perspektiver på geometri så vel som på andre deler av matematikken.

Kristian Seip, leder av Abelkomiteen. Foto: Knut Falch/ScanpixKristian Seip, leder av Abelkomiteen. Foto: Knut Falch/Scanpix

Abelkomiteen uttaler: "Mikhail Gromov er alltid på jakt etter nye spørsmål og tenker hele tiden på nye ideer som kan bidra til å løse store problemer. Han har produsert dypt og originalt arbeid gjennom hele sin karriere og er fremdeles i besittelse av en usedvanlig skaperkraft. Gromovs arbeid vil fortsette å være en kilde til inspirasjon for mange fremtidige matematiske oppdagelser."

Mikhail Leonidovich Gromov ble født 23. desember 1943 i Boksitogorsk i det tidligere Sovjetunionen. Han tok mastergrad (1965), doktorgrad (1969) og sin postdoktorale avhandling (1973) ved Leningrad universitet hvor han også var førsteamanuensis fra 1967 til 1974.

Gromov har siden 1982 vært professor ved Institut des Hautes Études Scientifiques i Bures-sur-Yvette i Frankrike. IHÉS er et institutt for avansert forskning innen matematikk, teoretisk fysikk og andre beslektede vitenskapelige områder. Han har vært fransk statsborger siden 1992. Mikhail L. Gromov er i dag også Jay Gould Professor of Mathematics ved Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.

Mikhail L. Gromov har mottatt mange høyt anerkjente internasjonale priser, blant annet Kyoto Prize in Basic Sciences (2002), Balzan Prize (1999), Leroy P. Steele Prize (1997), Lobatchewski Medal (1997) og Wolf Prize (1993). Han er utenlandsk medlem av U.S. National Academy of Sciences og American Academy of Arts and Sciences, og er medlem av l'Académie française de Sciences.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS