Abelprisen til Peter D. Lax, New York University

Peter D. Lax (79) ved Courant Institute of Mathematical Sciences i New York er tildelt Abelprisen for 2005. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Jan Fridthjof Bernt, på Akademiet 17. mars. Lax får prisen for sine nyskapende bidrag til teorien for og anvendelsene av partielle differensialligninger, samt for beregning av deres løsninger. Det forklarte Abelkomiteens leder, professor Erling Størmer.

Jan Fridthjof Bernt, preses i Det Norsk Videnskaps-Akademi og Erling Størmer, leder av Abelkomiteen. Foto: Bjørn Sigurdsøn/ScanpixJan Fridthjof Bernt, preses i Det Norsk Videnskaps-Akademi og Erling Størmer, leder av Abelkomiteen. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

Peter D. Lax er en av vår tids største matematikere innen ren og anvendt matematikk. Som få andre evner han å forene det abstrakte i matematisk analyse med en svært konkret evne til å løse enkeltstående problemer. Navnet hans er knyttet til mange viktige resultater innen matematikk og til numeriske metoder som Lax-Milgram teoremet, Lax' ekvivalensteorem, Lax-Friedrichs skjemaet og Lax-Wendroff skjemaet. Peter D. Lax er også en av grunnleggerne av moderne beregningsorientert matematikk. Hans positive holdning til å bruke datamaskiner i matematikk, forskning og utvikling blir også trukket fram.

I forbindelse med priskunngjøringen holdt professor Helge Holden en populærvitenskapelig presentasjon av Abelprisvinnerens arbeid. Peter D. Lax har blitt omtalt som den mest allsidige matematikeren i sin generasjon. Denne bredden illustrerte også Holden med flere eksempler i sin presentasjon. Lax' forskningsresultater har også vist seg å ha praktiske anvendelser på mange områder, blant annet innen oljeutvinning.

Professor Lax' arbeid er belønnet med mange æresbevisninger og priser. Han ble tildelt US National Medal of Science i 1986. Året etter fikk han Wolf-prisen. Lax er medlem av det amerikanske vitenskapsakademi fra 1962. Han har vært både leder (1977-80) og nestleder (1969-71) i American Mathematical Society.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet gratulerte Peter D. Lax med tildelingen av Abelprisen. - Årets valg av vinner vil styrke prisens renommé ytterligere, sa Clemet. Hun henviste til den nye forskningsmeldingen som regjeringen la fram 18. mars, der rekruttering til matematikkfaget og styrket matematisk forskning er to prioriterte felt. Clemet understreket betydningen av å hedre matematisk toppforskning samtidig som grunnlaget legges for ny, matematisk kunnskap.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS