Holmboeprisen til mattelærer fra Østfold

I 2003 førte Grete Normann Tofteberg klassen sin ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole i Østfold til topps i KappAbel. Nå prises hun for sin lærergjerning. 22. mai 2005 fikk Grete Normann Tofteberg Holmboeprisen.

Grete Normann Tofteberg fikk overrakt Holmboeprisen av Lennart Carleson, årets Abelprisvinner. Foto: Knut Falch/ScanpixGrete Normann Tofteberg fikk overrakt Holmboeprisen av Lennart Carleson, årets Abelprisvinner. Foto: Knut Falch/Scanpix

Prisen ble overrakt av årets Abelprisvinner Lennart Carleson under et arrangement på Oslo katedralskole der også KappAbel-vinnerne fra Ekrehagen skole i Tromsø deltok. Holmboeprisen ble opprettet av Norsk matematikkråd i 2005. 

- Vi ønsker på denne måten å løfte fram gode matematikklærere som forbilder for alle som arbeider med undervisning, sier leder Per Manne. Prisen har fått sitt navn etter Bernt Michael Holmboe, matematikklæreren som oppdaget Niels Henrik Abels unike matematiske talent. Holmboeprisen finansieres av Abelfondet. Prisbeløpet på 50.000 kroner deles mellom prisvinner og skolen hun kommer fra.

Hederlig omtale

Holmboe-komiteen hadde 37 sterke kandidater å velge mellom til årets Holmboepris. Seks finalister fikk hederlig omtale: Birgitt Bakke-Eidså, Kristelig Gymnasium, Oslo Hans Isdahl, Nordreisa videregående skole, Troms Karl Erik Sandvold, Oslo katedralskole, Annie Selle, Hovinhøgda skole Akershus Grete Normann Tofteberg, Kirkebygden barne- og ungdomsskole, Østfold Rolf-Arve Wold, Brønnøysund barne-og ungdomsskole, Nordland.

 Engasjert mattelærer

I begrunnelsen for tildelingen av Holmboeprisen for 2006 til Grete Normann Tofteberg heter det blant annet: "Grete Normann Tofteberg har vist stort engasjement for matematikkfaget i sine klasser ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole. Flere ganger har elevene hennes deltatt i KappAbel-konkurransen. I 2003 førte hun dem helt til topps. I sin undervisning klarer hun å vise til anvendelser av matematikken. Hun klarer å smitte kollegaer og lærere fra andre skoler med sitt enorme fagengasjement. Hun har også en rekke verv i matematikklærerforeningen LAMIS og arbeider for nasjonalt senter for matematikk i opplæringen."

Grete Normann Tofteberg nøyer seg ikke med å undervise elevene. Hun holder også kurs for andre lærere og foreldre. Takket være henne har skolen matematikk som satsningsområde. Hun har vært med på å bygge opp et matematikkrom ved skolen og har innledet samarbeid med det lokale næringslivet om matematikkprosjekter i klassen.

Grete Normann Tofteberg er eneansvarlig for prosjektet "Jenter og data". Resultatene er blitt presentert ved flere anledninger også utenfor skolen.

Årets Holmboeprisvinner Grete Normann Tofteberg beskrives som en engasjert og initiativrik matematikklærer som gjerne går nye veier i undervisningen. "Hun klarer å skape ny giv hos lærerne i forhold til matematikkfaget og tidligere elever gir henne ros for å være en inspirerende matematikklærer", skriver Holmboekomiteen. Komiteen har bestått av: Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen Trude Fosse, Ulsetskogen skole Anne-Gunn Svorkmo, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Samuel Sørheim, Os gymnas.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS