Svensk matematiker får Abelprisen

Den svenske matematikeren Lennart Carleson (78) ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm tildeles Abelprisen for 2006. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum, i Oslo 23. mars. 

Ole Didrik Lærum, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, kunngjør at Abelprisen for 2006 går til den svenske matematikeren Lennart Carleson. Foto: Bjørn Sigurdsøn/ScanpixOle Didrik Lærum, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, kunngjør at Abelprisen for 2006 går til den svenske matematikeren Lennart Carleson. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

- Carleson får prisen på 6 millioner kroner for sitt dyptgående og nyskapende bidrag til harmonisk analyse og teorien om kontinuerlige dynamiske systemer, sa Erling Størmer, leder for den internasjonale Abelkomiteen. Abelprisen for 2006 deles ut av H.M. Dronning Sonja i Universitetets Aula 23. mai.

Erling Størmer beskriver Carleson som nyskapende problemløser. Abelkomiteen sier det slik: "Carleson ligger alltid langt foran alle andre. Han konsentrerer seg kun om de vanskeligste og mest dyptgående problemene. Så snart han har løst disse, lar han andre ta over det riket han har oppdaget. Selv går han videre til enda mer utilgjengelige og fjerntliggende områder innen vitenskapen."

Carleson har løst en rekke meget vanskelige åpne problemer innen matematikken. Det etter Abelkomiteens mening mest imponerende gjelder Fourierrekker. Hans navn knyttes også til løsningen av det såkalte koronaproblemet. Carleson har kommet med mange vesentlige bidrag innenfor flere områder innen matematikken. Hans arbeider har hatt stor betydning også i den forstand at andre matematikere har kunnet bygge videre på det fundamentet Carleson har skapt.

Abelkomiteen skriver blant annet følgende i sin begrunnelse: "Carlesons arbeider har for alltid endret vårt syn på analyse. Ikke bare beviste han mange svært vanskelig teoremer, men metodene han innførte for å bevise dem, har vist seg at være like viktige som selve teoremene. Hans unike stil karakteriseres av geometrisk innsikt kombinert med en forbausende kontroll over bevisenes komplekse forgreninger."

Innflytelsen til Lennart Carlesons tanker og handlinger begrenser seg ikke til hans matematiske arbeider. Carleson har også spilt en viktig rolle innen popularisering av matematikk i Sverige, og han har alltid vært spesielt interessert i skolematematikken.

Marcus de Sautoy, professor i matematikk ved Oxford University, tok i bruk blant annet musikk for å forklare Lennart Carlesons matematikk. Blant de interesserte tilhørerne var Ole Didrik Lærum, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, og Erling Størmer, Abelkomiteens leder. Foto: Bjørn Sigurdsøn/ScanpixMarcus de Sautoy, professor i matematikk ved Oxford University, tok i bruk blant annet musikk for å forklare Lennart Carlesons matematikk. Blant de interesserte tilhørerne var Ole Didrik Lærum, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, og Erling Størmer, Abelkomiteens leder. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

Carleson har også hatt flere viktige fagpolitiske verv. I årene 1968-1984 var han direktør for Institut Mittag-Leffler utenfor Stockholm og bygget det opp fra en ganske sovende tilværelse til å bli et av de mest populære og aktive matematiske forskningsinstitutter i verden. I årene 1978-1982 var han president i International Mathematical Union og var blant annet en av de sentrale personene i opprettelsen av Nevalinna prisen, som gis til yngre forskere i teoretisk databehandling.

- Lennart Carleson er en eksepsjonell vitenskapsmann med vide visjoner om matematikk og fagets rolle i verden, sier Erling Størmer.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS