Indisk-amerikansk matematiker får Abelprisen

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2007 til Srinivasa S. R. Varadhan, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York. Han mottar prisen for sitt grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik. Det var Akademiets preses, Jan Fridthjof Bernt, som kom med kunngjøringen.
Professor Jan Fridthjof Bernt, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, kommer inn i foredragssalen for å kunngjøre vinneren av Abelprisen for 2007. Bak følger professor Kristian Seip, leder av den internasjonale Abelkomiteen. Foto: Lise Åserud/ScanpixProfessor Jan Fridthjof Bernt, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, kommer inn i foredragssalen for å kunngjøre vinneren av Abelprisen for 2007. Bak følger professor Kristian Seip, leder av den internasjonale Abelkomiteen. Foto: Lise Åserud/Scanpix

Sannsynlighetsteorier det matematiske verktøyet som benyttes for å analysere situasjoner der tilfeldighetene rår. Teorien for store avvik behandler de tilfellene da det oppstår sjeldne hendelser. Dette kan konkret anvendes innen så forskjellige felt som fysikk, biologi, økonomi, statistikk, informatikk og ingeniørvitenskap.

Srinivasa S. R. Varadhan. Foto: Cheryl SylivantSrinivasa S. R. Varadhan. Foto: Cheryl Sylivant

Med Varadhans teori for store avvik har vi fått en samlende og effektiv metode for å forstå en mengde ulike fenomener som kan oppstå i komplekse stokastiske systemer, på områder så forskjellige som kvantefeltteori, statistisk fysikk, populasjonsdynamikk, økonometri og finansvitenskap, og trafikkteknikk. Den har også i mye større grad enn tidligere gjort oss i stand til å bruke datamaskiner for å simulere og analysere hvordan sjeldne hendelser oppstår. I løpet av de siste fire tiår har teorien for store avvik blitt en hjørnestein innen moderne sannsynlighetsteori, både ren og anvendt.

Det var professor Tom Lindstrøm, Universitet i Oslo, gav en populærvitenskapelig presentasjon av Srinivasa S. R. Varadhans arbeid.

- Varadhans arbeid har stor begrepsmessig kraft og en tidløs skjønnhet. Ideene hans har hatt stor innflytelse og vil i lang tid fortsette å stimulere til videre forskning, sa Abelkomiteens leder Kristian Seip.  

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS