Holmboeprisen til Svein Hallvard Torkildsen

Norges beste matematikklærer heter Svein Hallvard Torkildsen og underviser ved Samfundets skole i Kristiansand. Det mener Norsk matematikkråd som opprettet Holmboeprisen for å hedre norske matematikklærere som har gjort en ekstraordinær innsats. 23. mai fikk Svein Hallvard Torkildsen overrakt den aller første Holmboeprisen av statsråd Kristin Clemet på Oslo katedralskole.

Svein Hallvard Torkildsen får overrakt Holmboeprisen fra Kristin Clemet på Oslo katedralskole. Til høyre rektor Steinar Andersen. Foto: Knut Falch/ScanpixSvein Hallvard Torkildsen får overrakt Holmboeprisen fra Kristin Clemet på Oslo katedralskole. Til høyre rektor Steinar Andersen ved Samfundets skole. Foto: Knut Falch/Scanpix

«Svein Hallvard Torkildsen har gjennom sin lærergjerning gjort en lang, systematisk og allsidig innsats for matematikkfaget med store nasjonale ringvirkninger», heter det blant annet i begrunnelsen for tildelingen. Holmboeprisen har fått sitt navn etter Bernt Michael Holmboe, læreren som oppdaget Niels Henrik Abels unike matematiske evner. Det skjedde nettopp på Oslo katedralskole.

Etter den høytidelige prisoverrekkelsen entret elevene fra Ål ungdomsskule, årets KappAbel-vinnere, podiet. Med sin tankevekkende og humørfylte framføring av prosjektoppgaven «Matematikk og kroppen» hadde de publikum i sin hule hånd. Oppgaven som de gikk helt til topps med i den nordiske finalen i Reykjavik nylig, tar blant annet for seg kroppsidealer før og nå. Elevene fra Ål takket for seg med å gi ros til sin matematikklærer Arnstein Sørbøen som de mente var «verdens beste lærer».

 

Ål ungdomsskule, som gikk til topps KappAbel i 2005, tok Abelprisvinner Lax med på laget. Foto: Knut Falch/ScanpixÅl ungdomsskule, som gikk til topps KappAbel i 2005, tok Abelprisvinner Lax med på laget. Foto: Knut Falch/Scanpix

Utdelingen av Holmboeprisen var det første offisielle arrangementet under Abeldager i Oslo og Bergen i 2006. Æresgjest under arrangementet på Oslo katedralskole var Peter D. Lax, årets Abelprisvinner, som tok seg god tid til å snakke med de unge matematikktalentene fra Ål.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS