Katta-elevene jublet for sin mattelærer

Da Oslo katedralskoles egen mattelærerer Karl Erik Sandvold mottok årets Holmboepris av Srinivasa S. R. Varadhan, skjedde det til stor jubel fra en fullsatt festsal. Prisen deles ut av Norsk matematikkråd.

Holmboeprisen av Scrinivasa Varadhan på Oslo katedralskole. Rektor Paul Jasper applauderer. Foto: Terje Bendiksby/ScanpixHolmboeprisen av Scrinivasa Varadhan på Oslo katedralskole. Rektor Paul Jasper applauderer. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

Karl Erik Sandvold har i over 30 år vært en sentral person i norsk skolematematikk. «På en enestående måte har han maktet å kombinere rollen som nasjonal pådriver med en nær tilstedeværelse på egen skole og tett oppfølging av alle elevgrupper,» sier Holmboe-komiteen i sin begrunnelse.

Prisen er på 50.000 kroner og deles likt mellom prisvinner og skolen. Med prisen følger også et diplom som er signert av kunnskapsminister Øystein Djupedal. Holmboeprisen finansieres av Abelfondet. Holmboeprisen ble opprettet av Norsk matematikkråd i 2005.

- Vi ønsker på denne måten å løfte fram gode matematikklærere som forbilder for alle som arbeider med undervisning, sier leder Per Manne. -Jeg går ut fra at alle husker den gode læreren fra sin egen skolegang. I matematikk er den gode lærer særlig viktig fordi faget er så systematisk bygd opp trinn for trinn.

En god og variert undervisning bygger på solid faglig grunnlag, men like viktig er lærerens evne til å motivere elevene og gi dem tillit til egne evner i matematikk, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. Alle kravene som må stilles til den gode lærer, kan oppsummeres slik: Den gode lærer evner å gjøre elevene gode. Bernt Holmboe, som har gitt navn til prisen, var selv en betydelig matematiker. Hans største innsats var likevel å gjøre sin elev, Nils Henrik Abel, til en fremragende matematiker. Det er også et kjennetegn ved årets prisvinner, Karl Erik Sandvold ved Oslo katedralskole. Han har gjennom et langt virke som lærer vist en fremragende evne til å gjøre elevene gode, sier Djupedal.

Holmboe-komiteen trekker fram Karl Erik Sandvolds brede innsats i norsk skolematematikk både som lærer, sensor, lærebokforfatter, komitémedlem, kursholder og faglig debattant. "I sitt daglige virke ved Oslo katedralskole er Karl Erik Sandvold en strukturert, velorganisert og inkluderende matematikklærer med en fremragende evne til å inspirere elevene. Han er entusiastisk og humørfull, og hans egen interesse og glede ved faget smitter over på elvene", skiver Holmboe-komiteen.

Blant de nominerte kandidatene til årets Holmboepris har komiteen også valgt å gi hederlig om tale til fire matematikklærere og grupper av matematikklærere: Elisabeth Aksnes, Bryne skule i Time kommune, Anne Berit Holme, Kari Larsson og Berit Tvedt, Bergen Katedralskole, Ole Harald Johansen, Hersleb skole, Oslo og Hans Bie Lorentzen, Berg videregående skole, Oslo. Holmboekomiteen består av: Live Kristine Callin, Bjertnes videregående skole Trude Fosse, Ulsetskogen skole Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen, Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo og Anne-Gunn Svorkmo, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Holmboe-komiteen er oppnevnt av styret i Norsk matematikkråd som velger Holmboepris-vinneren etter innstilling fra komiteen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS