Kunngjøring

Det Norske Videnskaps-Akademi besluttet å tildele Abelprisen for 2008 til John Griggs Thompson, University of Florida og Jacques Tits, Collège de France. Dette ble kunngjort av Akademiets preses, Ole Didrik Lærum, på en pressekonferanse i Oslo, 27 mars. De fikk prisen for “for deres fremragende prestasjoner innenfor algebra, og særlig for utformingen av moderne gruppeteori”.

John Griggs Thompson  og Jacques Tits. John Griggs Thompson og Jacques Tits.

John Griggs Thompson og Jacques Tits fikk Abelprisen for deres bidrag til det som går under betegnelsen gruppeteori. Gruppeteori er “vitenskapen om symmetrier”, der man forsøker å forstå forholdet mellom speilingene og rotasjonene til et ikosaeder, for å avsløre hemmeligheten bak Rubiks kube eller for å undersøke symmetriene blant løsningene på femtegradsligningen, slik Niels Henrik Abel gjorde.

Kristian Seip, leder av Abelkomiteen presenterer prisvinnerne og deres arbeid. Foto: ScanpixKristian Seip, leder av Abelkomiteen presenterer prisvinnerne og deres arbeid. Foto: Scanpix

Thompson og Tits har oppfunnet viktige nye begreper og vist fundamentale resultater på dette feltet, og navnene deres har nå en fremtredende plass i gruppeteoriens historie. Thompson revolusjonerte teorien om endelige grupper ved å bevise svært dype teoremer, som la grunnlaget for den fullstendige klassifiseringen av endelige enkle grupper. Tits skapte en ny og svært betydningsfull oppfatning av grupper som geometriske objekter. Abelkomiteen sier: “Resultatene til John Thompson og Jacques Tits har eksepsjonell dybde og betydning. De kompletterer hverandre, og sammen utgjør de ryggraden i moderne gruppeteori. Begge Abelpris-vinnerne har mottatt en rekke internasjonale priser for sine enestående bidrag til matematikken.

John Griggs Thompson har blant annet blitt æret med Fieldsmedaljen, Senior Berwick-prisen, Sylvestermedaljen, Wolfprisen og Poincarémedaljen. I 2000 mottok han American National Medal of Science av President Bill Clinton.

Thompson ble valgt til medlem av National Academy of Sciences i USA i 1967, og ble utnevnt til medlem av American Academy of Arts and Sciences i 1998. Han er også utenlandsk medlem av Royal Society of London.

Jacques Tits har vært medlem av det franske Académie des Sciences siden 1974. I 1992 ble han valgt til utenlandsk medlem av National Academy of Sciences i USA og American Academy of Arts and Sciences. Tits har mottatt en lang rekke priser, som Wolf-prisen, Cantormedaljen, Grand Prix des Sciences mathématiques et physiques og Wettrems-prisen. Han ble slått til ridder av den franske æreslegion, Chevalier de la Légion d’Honneur, i 1995, og han fikk den franske fortjenestemedaljen, l’Ordre National du Mérite i 2001.

Kunngjøring 27 mars på Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: ScanpixKunngjøring 27 mars på Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Scanpix
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS