Prisvinnere

Abelprisvinnerne 2021

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2021 til

László Lovász

ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest, Ungarn, og

Avi Wigderson

ved Institute for Advanced Study, Princeton, USA

«for deres grunnleggende bidrag til teoretisk datavitenskap og diskret matematikk, og deres ledende rolle i å gjøre dem til sentrale felt i moderne matematikk.»

Abelprisvinnerne 2020

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2020 til

Hillel Furstenberg

Hebrew University of Jerusalem, Israel, og

Gregory Margulis

Yale University, New Haven, Connecticut, USA

«for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk.»

Abelprisvinneren 2019

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2019 til 

Karen Keskulla Uhlenbeck

«for hennes nybrottsarbeid innen geometriske partielle differensialligninger, gaugeteori og integrerbare systemer, og for den fundamentale innflytelsen av hennes arbeid innen analyse, geometri og matematisk fysikk.»

Abelprisvinneren 2018

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2018 til

Robert P. Langlands

«for hans visjonære program som forbinder representasjonsteori og tallteori.»

Abelprisvinneren 2017

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2017 til

Yves Meyer

«for hans nøkkelrolle i utviklingen av den matematiske teorien om wavelets.»

Abelprisvinneren 2016

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2016 til

Sir Andrew J. Wiles

«for hans oppsiktsvekkende bevis av Fermats siste teorem ved hjelp av modularitetsformodningen for semistabile elliptiske kurver, noe som innledet en helt ny æra innen tallteori.»

Abelprisvinnerene 2015

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2015 til de amerikanske matematikerne

John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg

Princeton-universitetet og Courant Institute, New York University

«for slående og fruktbare bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse.»

Abelprisvinneren 2014

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2014 til

Yakov G. Sinai

Princeton-universitetet, USA, og Landau-instituttet for teoretisk fysikk ved Det russiske vitenskapsakademi

«for hans vesentlige bidrag til dynamiske systemer, ergodeteori og matematisk fysikk»

Abelprisvinneren 2013

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2013 til

Pierre Deligne

Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA

«for meget betydningsfulle bidrag til algebraisk geometri, og for disse bidragenes gjennomgripende innflytelse på tallteori, representasjonsteori og relaterte felt»

Abelprisvinneren 2012

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet at Abelprisen 2012 tildeles

Endre Szemerédi

Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, og Department of Computer Science, Rutgers, The State University of New Jersey, USA

«for hans fundamentale bidrag til diskret matematikk og teoretisk informatikk, og som anerkjennelse for disse bidragenes gjennomgripende og varige innflytelse på additiv tallteori og ergodeteori».

Abelprisvinneren 2011

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet at Abelprisen 2011 tildeles

John Milnor

Institute for Mathematical Sciences, Stony Brook University, New York

«for banebrytende oppdagelser innenfor topologi, geometri og algebra.»

Abelprisvinneren 2010

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet at Abelprisen 2010 tildeles

John Torrence Tate

Universitetet i Texas i Austin, USA

«for hans store og varige innflytelse på tallteorien.»

Abelprisvinneren 2009

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet at Abelprisen 2009 tildeles

Mikhail Leonidovich Gromov

Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette, Frankrike

«for hans revolusjonerende bidrag til geometrien.»

Abelprisvinnerene 2008

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2008 til

John Griggs Thompson

Graduate Research Professor, University of Florida og

Jacques Tits

Professor Emeritus, Collège de France

«for deres fremragende prestasjoner innenfor algebra, og særlig for utformingen av moderne gruppeteori».

Abelprisvinneren 2007

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2007 til

Srinivasa S. R. Varadhan

Courant Institute of Mathematical Sciences, New York

«for hans grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik.»

Abelprisvinneren 2006

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2006 til

Lennart Carleson

ved Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige,

«for hans dyptgående og nyskapende bidrag til harmonisk analyse og teorien om kontinuerlige dynamiske systemer.»

Abelprisvinneren 2005

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2005 til

Peter D. Lax

Courant Institute of Mathematical Sciences New York University

«for hans banebrytende bidrag til teorien for partielle differensialligninger, til anvendelsen av slike ligninger og til å beregne løsningene for slike ligninger.»

Abelprisvinnerne 2004

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2004 til

Sir Michael Francis Atiyah

University of Edinburgh, og

Isadore M. Singer

Massachusetts Institute of Technology

«for å ha oppdaget og bevist indeksteoremet, som knytter topologi, geometri og analyse til hverandre, og den fremtredende rolle de har hatt når det gjelder å bygge nye broer mellom matematikk og teoretisk fysikk.»

Abelprisvinneren 2003

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen 2003 til

Jean-Pierre Serre

Collège de France, Paris, Frankrike,

«for å spille en viktig rolle i å gi mange deler av matematikken en moderne form, blant annet topologi, algebraisk geometri og tallteori.»

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS