Media

Abelprisvinneren 2020

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2020 til

Hillel Furstenberg

Hebrew University of Jerusalem, Israel, og

Gregory Margulis

Yale University, New Haven, Connecticut, USA

«for banebrytende anvendelser av metoder fra sannsynlighetsteori og dynamikk på gruppeteori, tallteori og kombinatorikk.»

Pressekontakter

Se oversikten over årets pressekontakter.

Pressemelding
Bildearkiv

Det Norske Videnskaps-Akademi har et felles fotoarkiv for bilder som er alment tilgjengelig. De fleste har trykk-kvalitet, og maksimal størrelse for trykk står oppgitt i hvert enkelt tilfelle. Bilderettighetene varierer.

Bildearkiv

Bildetekst: Abelprisvinneren 2020 Hillel Furstenberg

År: 2020

Fotograf: Photo: Yosef Adest, Hebrew University of Jerusalem

Filnavn: HF2-foto-Yosef Adest-Hebrew-University.jpg

Størrelse: 21.67 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 52cm x 78 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 13.03.2020 12:30

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Pressebilde Hillel Furstenberg

Bildetekst: Abelprisvinneren 2020 Hillel Furstenberg

År: 2020

Fotograf: Photo: Yosef Adest, Hebrew University of Jerusalem

Filnavn: HF1-foto-Yosef Adest-Hebrew-University.jpg

Størrelse: 19.34 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 52cm x 78 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 13.03.2020 12:50

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Pressebilde Gregory Margulis

Bildetekst: Abelprisvinneren 2020 Gregory Margulis

År: 2020

Fotograf: Photo: Dan Rezetti

Filnavn: Margulis 2, FOTO Dan Rezetti.jpg

Størrelse: 2.77 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 56cm x 84 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 13.03.2020 12:56

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Pressebilde Gregory Margulis

Bildetekst: Abelprisvinneren 2020 Gregory Margulis

År: 2020

Fotograf: Photo: Dan Rezetti

Filnavn: Margulis, tavle 2, FOTO Dan Rezetti.jpg

Størrelse: 3.71 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 56cm x 84 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 13.03.2020 12:59

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS