Niels Henrik Abel

Niels Henrik Abels biografi

Matematikeren Niels Henrik Abel (1802-29) er et av de få absolutte genier i norsk historie. Her kan du lese en biografi om hans korte liv skrevet av Arild Stubbhaug.

Faglig biografi

Christian Houzels artikkel "The Work of Niels Henrik Abel" er publisert i boken "The Legacy of Niels Henrik Abel" som inneholder en rekke vitenskaplige skrifter om emner som relaterer seg til Niels Henrik Abels verker, skrevet av noen av de fremste spesialistene på feltet.

Hvis du ønsker å lese mer i Christian Houzel's "The Work of Niels Henrik Abel" kan hele artikkelen lastes ned som pdf.

Niels Henrik Abels verker

Niels Henrik Abels verker består av omfattende lister over lenker til pdf-er basert på innscannede verker om eller av Abel. Flere av dem er ganske omfattende, vennligst vær tålmodig når de lastes. Dokumenter som består av én pdf er lenket opp via tittelen. Mer omfattende dokumenter har en liste over alle deler. Der hvor kapitlene kun er angitt med romertall og sidehenvisninger, kan man referere til "Table des matières (innhold) for den fulle kapitteltittelen.

Abels håndskrevne skrifter

Hva som skjedde med Abels originalmanuskripter i ettertid, synes tilfeldig; i alle fall ble de ikke returnert til opphavsmannen.

Håndskriftene som vises her ble i 2007 kjøpt fra Institut Mittag-Leffler og det Kungliga Svenska Vetenskapsakademien av Alf Bjørseth, som igjen donerte manuskriptene til  Det Norske Videnskaps-Akademiet.

Biografisk litteratur

Denne seksjonen om biografisk litteratur som omhandler Niels Henrik Abel, består av lenker til utgivernes nettsider eller til vår egen side om Abels verker.

Litteratur om Abels matematikk

Denne seksjonen inneholder lenker som enten er eksterne lenker til utgivernes nettsider eller til vår egen side om Abels verker. Siden om Abels verker har lenker til digitaliserte trykksaker som befinner seg på Nasjonalbiblioteket.

Memorabilia

Få matematikere har så ofte som Niels Henrik Abel prydet sitt lands frimerker, sedler og mynter. Det er også reist minnesmerker over Abel flere steder i landet.

Vi bringer her et lite utvalg av de mest kjente hederstegn som har blitt Abel til del.

Dette materialet er samlet av
Nils Voje Johansen og Yngvar Reichelt
og er publisert med deres tillatelse.

Johan Gørbitzs portrett
Obligatorisk!

Det eneste samtidige portrettet av Niels Henrik Abel. Det er malt av Johan Gørbitz i 1826. Copyright: Universitetet i Oslo

Høyoppløselig versjon

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe var læreren som oppdaget Niels Henrik Abels enestående matematiske evner, og som så ga sin elev privatundervisning og veiledet ham videre i den matematiske litteraturen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS