Abelårene

Abelåret 2020
Abelåret 2019
Abelåret 2018
Abelåret 2017
Abelåret 2016
Abelåret 2015
Abelåret 2014
Abelåret 2013
Abelåret 2012
Abelåret 2011
Obligatorisk!
Abelåret 2010
Obligatorisk!
Abelåret 2009
Abelåret 2008
Abelåret 2007
Abelåret 2006
Obligatorisk!
Abelåret 2005
Abelåret 2004
Abelåret 2003
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS