Retningslinjer for nominasjoner og elektronisk nominasjonsskjema

Det Norske Videnskaps-Akademi åpner herved for nominasjoner for Abelprisen 2021, og inviterer deg (eller din institusjon) til å nominere kandidat (er).
Din nominasjon bør i tillegg inneholde en beskrivelse av den/de nominertes arbeid og betydningen av dette, samt navn på anerkjente spesialister innen den/de nominertes felt, som kan bli kontakter for en uavhengig vurdering.

Nominasjonsfristen er 15. september.

Nominasjoner

Alle kan sende nominasjoner på kandidater til Abelprisen. Nominasjoner er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent for de nominerte. Det er ikke akseptabelt å nominere seg selv. Abelprisen kan tildeles en enkelt person eller bli delt mellom flere prisvinnere for nært relaterte fundamentale bidrag. Bare nålevende personer kan nomineres. Dersom en prisvinner skulle dø før prisseremonien, vil prisen likevel bli tildelt post mortem.

Nominasjonen skal inneholde kandidatens CV, en beskrivelse av kandidatens arbeider, samt navn på fagspesialister som kan kontaktes.

Nominer en kandidat til Abelprisen ved å benytte det elektroniske nominasjonsskjemaet.

Spørsmål om nominasjonen kan rettes til:

Prosjektleder Håkon Sandbakken, E-post: abelprisen@dnva.no, Akademiets sentralbord tlf 22 84 15 00.

 

Abelkomitéen

Abelkomitéen foreslår kandidat(er) til Abelprisen, og legger frem sin innstilling til Det Norske Videnskaps-Akademi, som utnevner prisvinneren på bakgrunn av komitéens innstillingen.

Kunngjøring av Abelprisvinneren

Abelprisvinnerens navn kunngjøres i mars.

Nominer din kandidat til Abelprisen
Om Abelprisen

Abelprisen er en internasjonal pris for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk, inkludert matematiske aspekter ved informasjonsteknologi, matematisk fysikk, sannsynlighetsteori, numerisk analyse og beregningsvitenskap, statistikk, samt anvendelser av matematikk i andre vitenskaper.

Prisen er en anerkjennelse av vitenskapelige bidrag som er av eksepsjonell dybde og betydning for matematiske fag. Slikt arbeid kan ha løst grunnleggende problemer, frembrakt innflytelsesrike nye teknikker, kommet med samlende prinsipper eller åpnet viktige nye forskningsfelt. Det er et mål at prisene i årenes løp skal tildeles innen et vidt spekter av områder innen matematiske fag.

Abelprisen er på 7,5 millioner kroner og deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi.


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS