Styret

Abelstyret består av fem personer som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi etter forslag fra:

  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (1 person)
  • Universitets- og høgskolerådet (1 person)

John Grue
UiO (Leder)
Hilde Christiane Bjørnland
BI
Einar Rønquist
NTNU
Sissel Rogne
Havforskningsinstituttet
Aslak Bakke Buan
NTNU
Øystein Hov
Generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS