Abelprisens barne- og ungdomsutvalg

For å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge har Abelstyret oppnevnt et eget utvalg. Utvalget som ledes av Einar Rønquist har et hovedansvar for tiltak rettet mot skole, barn og unge. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter, som UngeAbel og Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse. Men utvalget kan også selv planlegge og initiere tiltak.

Einar Rønquist
(Leder) NTNU
Hanan M. Abdelrahman
Lærerutdanner
Renate Jensen
LAMIS
Tove Marienborg
Foreningen Norske Vitensentre
May Renate Settemsdal
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Trondheim
Markus Engelhardt
Forskningsrådet
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS