Abelkomitéen 2021/2022

Hans Munthe-Kaas
University of Bergen, Department of Mathematics (Chair)
Subhash Khot
New York University, USA
Alex Lubotzky
Hebrew University of Jerusalem, Israel
Raman Parimala
Emory University, USA
Ulrike Tillmann
University of Oxford, England

Abelkomitéen

Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner medlemmene av Abelkomitéen, etter forslag fra International Mathematical Union og European Mathematical Society. Abelkomiteen består av fem personer som er fremragende forskere innenfor det matematiske fagfeltet. Både norske og utenlandske statsborgere kan være medlemmer av komiteen.

Abelkomiteens medlemmer oppnevnes for en periode på to år og kan gjenoppnevnes én gang.

Les: Abelkomitéens retningslinjer

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS