Abelkomitéen 2018/2019

Hans Munthe-Kaas
University of Bergen, Department of Mathematics (Chair)
Irene Fonseca
Department of Mathematical Sciences Mellon College of Science, USA
Alice Chang Sun-Yung
Department of Science Princeton University, USA
Gil Kalai
Hebrew University of Jerusalem, Israel
François Labourie
Université de Nice, France

Abelkomitéen

Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner medlemmene av Abelkomitéen, etter forslag fra International Mathematical Union og European Mathematical Society. Abelkomiteen består av fem personer som er fremragende forskere innenfor det matematiske fagfeltet. Både norske og utenlandske statsborgere kan være medlemmer av komiteen.

Abelkomiteens medlemmer oppnevnes for en periode på to år og kan gjenoppnevnes én gang.

Les: Abelkomitéens retningslinjer

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS