The Abel Committee 2003/2004

 

Størmer

Erling Størmer (chair)
University of Oslo, Norway

   
 

Ball

John Ball
University of Oxford, UK

 

Hirzebruch

Friedrich Hirzebruch
University of Bonn, Germany

 

Mumford

David Mumford
Brown University, USA

 

Palis

Jacob Palis
National Institute for Pure and Applied Mathematics, Brazil

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS