The Abel Committee 2008/2009

 

Seip

Kristian Seip (Chair)
Norwegian University of Science and Technology, Norway

   
 

Trudinger

Neil Trudinger
Australian National University, Canberra

 

Novikov

Sergey Novikov
University of Maryland, USA

 

Zelmanov

Efim Zelmanov
University of California, San Diego, USA

 

Sir John Kingman

Sir John Kingman
University of Bristol, UK

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS