The Abel Committee 2009/2010

 

Seip

Kristian Seip (Chair)
Norwegian University of Science and Technology, Norway

   
 

Trudinger

Neil Trudinger
Australian National University, Canberra

 

Novikov

Sergey Novikov
University of Maryland, USA

 

Engquist

Björn Engquist
University of Texas, USA

 

Lenstra

Hendrik W. Lenstra
Leiden University, The Netherlands

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS