Abelstyrets aktivitetsprofil

Tre hovedoppgaver ble formulert da markeringen av Abels hundreårsdag i 1902 nærmet seg. For det første å arrangere en bred kulturell minnefest, for det andre å få reist et verdig monument til minne om geniet, og for det tredje å etablere en internasjonal Abelpris.


Statuttene for Abelprisen slår fast at i tillegg til Abelprisen og tilhørende arrangementer skal fondets avkastning benyttes til tiltak overfor barn og unge. I tråd med denne målsettingen har Abelstyret profilert sine aktiviteter langs de følgende hovedlinjer:

Abelprisen

Dette omfatter i hovedsak selve pristildelingen og de tilhørende arrangementer, både nasjonalt og internasjonalt.

Abelsymposiene

Det vil bli arrangert ett eller to Abelsymposier hvert år. Temaet kan velges bredt innen ren og anvendt matematikk. Det kan også velges tema av historisk og pedagogisk betydning. Symposiene skal ligge på et meget høyt faglig nivå og tjene som brobygger mellom det nasjonale og de internasjonale fagmiljøene. Norsk matematisk forening er ansvarlig for arrangementene.

Tiltak overfor barn og unge

Dette er et høyt prioritert område. Abelstyret har oppnevnt et eget barne- og ungdomsutvalg med ansvar for tiltak rettet mot denne målgruppen.

Hvert år blir det arrangert to store konkurranser i matematikk her i landet, Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse og UngeAbel. Begge får økonomisk støtte fra Abelstyret.

Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse, oftest bare kalt Abelkonkurransen, er for elever i videregående skole, og blir arrangert av Norsk matematisk forening. Under navnet H.K.H. Kronprinsens premie er dette en konkurranse som har tradisjoner tilbake til stiftelsen av Norsk Matematisk Forening i 1918. På grunn av lav deltakelse gikk den inn i midten av 1970-årene, men ble tatt opp igjen under sitt nåværende navn i forbindelse med 150-årsminnet for Abels død i 1979. Etter innledende runder og finale får de seks beste delta i den Internasjonale Matematikk-Olympiaden (IMO).

Lagkonkurransen for niende klasse, UngeAbel ble arrangert for første gang i 2014.

Bernt Michael Holmboes minnepris  

Bernt Michael Holmboes minnepris, etablert i 2005, blir utdelt årlig til fremme for god undervisning i matematikk. Prisen blir gitt til en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i norsk grunnskole og videregående skole. B.M. Holmboe var læreren som oppdaget Abels enestående evner og inspirerte ham til videre studier. Prisen deles ut på Oslo katedralskole.

Norsk matematikkråd vil stå for utvelgelsen av vinnerne.

Internasjonalt samarbeid

I samarbeid med International Mathematical Union gir Abelstyret støtte til ett eller to klart definerte prosjekter for tiltak innen utdannelse og forskning rettet mot utviklingslandene. I perioden 2005 -2012 har Abelstyret også støttet Ramanujanprisen som årlig tildeles en matematiker under 45 år fra et utviklingsland. Prisen er på $ 15.000. Fra 2013 vil styret gi støtte til matematikere som gir en forelesningsrekke i et utviklingsland. Ordningen vil organiseres i samarbeid med IMU.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS