Prisvinner 2011

Abelprisvinneren 2011

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet at Abelprisen 2011 tildeles

John Milnor

Institute for Mathematical Sciences, Stony Brook University, New York

«for banebrytende oppdagelser innenfor topologi, geometri og algebra.»

Abelkomiteens begrunnelse og prisvinnerens biografier, som er gjengitt på 11 språk, gir mer utfyllende informasjon.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS