Prisvinner 2010

Abelprisvinneren 2010

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet at Abelprisen 2010 tildeles

John Torrence Tate

Universitetet i Texas i Austin, USA

«for hans store og varige innflytelse på tallteorien.»

Abelkomiteens begrunnelse og prisvinnerens biografi
Om prisvinnerens arbeid

Populærvitenskapelig fremstilling ved Arne B. Sletsjøe

Tallteori: John T. Tates matematiske lekegrind (pdf)

John Torrence Tate: Intervju
Obligatorisk!

Vi møter prisvinneren i samtale med professorene Martin Raussen og Christian Skau, der de blant annet tar for seg hans arbeid med matematikken gjennom flere tiår, hans brede forskning og interesse for tallteori og hans personlige bakgrunn.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS